Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 22

Рис. 37. Схема захисного відключення, що реагує на напругу на корпусі:

1 — датчик реле напруги; 2 — допоміжне заземлення;   3 — електродвигун; 4 — котушка відключення двигуна; 5 — сердечник  котушки; 6 — блок контакти пускової кнопки; 7 — пускач; 8 — кнопка контролю справності захисту; 9,10 — контакти пуску  і зупинки двигуна.

Сучасні схеми захисного відключення на відміну від приведеної більш складні; вони забезпечують надійний захист від поразка людей електричним струмом при аварійних режимах.

Автоматичне відключення повинне відповідати наступним вимогам: відключати об'єкт у мінімальні частки секунди (не більш 0,2 с); бути відмінковим, т.с.безотказно спрацьовувати при встановлених струмі і часі; не реагувати на зміні режимів у сусідніх ділянках електромережі.

§ 8. Захист від переходу високої напруги в мережу низької напруги

При пробої ізоляції в понижуючому трансформаторі обмотка високої напруги може замкнутися на обмотку низької напруги. У випадку обриву проводу високої напруги він може упасти на мережу низької напруги. Такі аварії в електромережі можуть привести до нещасливих випадків, для запобігання яких варто вживати захисних заходів.

У мережах трифазного перемінного струму з ізольованою низьковольтною обмоткою нейтраль потрібно заземлювати через пробивний запобіжник, що складається з двох металевих пластинок, що розділені тонкою слюдяною прокладкою з отворами. При цьому у випадку замикання обмотки високої напруги на низьку відбувається пробій повітряного проміжку в запобіжнику і замикання струму на землю, унаслідок чого релейний захист на високій напрузі відключає несправний трансформатор.

У мережах напругою вище 1000 В без компенсації ємнісних струмом із глух-глух-заземленої нейтралью опір заземлення Rз (Ом), одночасно використовуване і для мережі низької напруги, повинне задовольняти умові

                (86)

де R3 — струм  однополюсного замикання в мережі високої напруги.

Цифра 125 і формулі відповідає напрузі, що допускається, на робочому заземленні в мережі низької напруги.

Тік Iз (А) приблизно для повітряних мереж може бути визначений по формулі

               (87)

де U— напруга мережі, кв;

l — довжина повітряної мережі, км.

§ 11. Захист від атмосферної електрики

Для захисту будинків від блискавки застосовують блискавковідводи, що складаються з трьох елементів: молниеприемника, токопровода і заземлення (мал. 40).

Блискавковідводи можуть бути стрижневими, антенними і сітчастими. Найбільше поширення одержали стрижневі блискавковідводи, принцип захисту яких заснований на властивості блискавки вдаряти в найбільш високі спорудження.

Найпростішим способом захист від блискавки може бути здійснена за допомогою встановленого на даху і надійно заземленого металевого стрижня. Такий стрижень створює навколо будинку захисну зону у виді подвійного конуса з круглою підставою, радіус якого в півтора разу більше висоти молниеприемника.

Рис.  40.  Пристрій    блискавковідводу:

 1 — молниеприемник; 2токопровод; 3 - заземлення.


Рис. 41. Схема  графічного розрахунку висоти блискавковідводу:

I — границя зони захисту на рівні землі; 2 — границя   зони   захисту на висоті Н


                    

Схема графічного розрахунку висоти молниеприемника показана на малюнку 41. Для побудови схеми необхідно в обраному масштабі нанести контур будинку, а потім, задавши деякою висотою молниеприемника, у тім же масштабі зобразити подвійний конус по розмірах, зазначеним на малюнку. Нел і будинок із усіма його виступаючими частинами виявиться усередині конуса, те обрана висота молниеприемника буде достатньої для захисту будинку від удару блискавки. У противному випадку на схемі збільшують висоту молниеприемника і знову будують подвійний конус.

Рис. 42. Зона захисту будинку від блискавок двома стрижневими молниприемниками (позиції див. на мал. 41).