Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 20

У цьому випадку загальний опір (Ом) розтіканню струму з контуру можна визначити по формулі

           (78)

де Rк і Rп — опір заземлення відповідно стрижнів і смуги, Ом.

Контроль опору діючого пристрою, що заземлює, проводиться приладами МС-08, М-1103 і М-416. На малюнку 33 показаний вимірник заземлення типу М-416. Схема виміру опору заземлення приладом МС-08 приведена на малюнку 34.

Таблиця 38

Значення коефіцієнта екранування hэ

n

hэ

n

hэ

Для стережневых заземлителей, розташованих у ряд

Для сполучної смуги

Для стережневых заземлителей, розташованих у ряд

Для сполучної смуги

1

2

0,85

0,8

1

3

0,75

0,5

3

0,8

0,8

4

0,65

0,45

5

0,7

0,75

6

0,6

0,4

-

-

-

10

0,55

0,35

-

-

-

20

0,5

0,25

10

0,6

0,6

40

0,4

0,2

2

2

0,9

0,8

2

3

0,8

0,6

3

0,85

0,9

4

0,75

0,55

5

0,8

0,85

6

0,7

0,5

10

0,66

0,4

20

0,61

0,3

3

2

0,95

0,95

3

3

0,9

0,75

3

0,9

0,9

4

0,85

0,7

5

0,85

0,8

6

0,8

0,65

10

0,75

0,56

Примітка а — відстань між стрижнями, м; l — довжина стрижня, м; n — кількість стрижнів.

Рис. 33. Вимірник заземлення типу М-416:

1 — 4 — затиски; 5 — перемикач діапазоном виміру і видів контролю; 6 — рукоятки «Реохорд», 7 — регулятор чутливості; 8 - коректор приладу; 9 — індикатор; 10 — кнопка;  11 — шкала реохорда.

Рис. 34. Схема виміру опору заземлення приладом МС-08:

1 — заземлення; 2 — ручка меж  виміру; 3 — ручка  регулювання;   4 — потенційний заземлитель; 5 — допоміжне заземлення.

У якості допоміжного заземлителя і зонда беруться два сталевих прутки довжиною 0,8 — 1 м і на відстані 30—50 м від контуру забиваються в землю на глибину до 0,8 м. Прилад регулюють після приєднання до нього (коротким проводом) контуру, що заземлює, і проводів від допоміжного заземлителя і зонда. Для цього ручку перемикача роду роботи встановлюють на «регулювання» і, обертаючи її зі швидкістю, зазначеної в інструкції, за допомогою реостата встановлюють стрільцю шкали на червону рису. Потім перемикач переводять у положення «вимір» і знову, обертаючи ручку приладу з тією же частотою, визначають фактичний опір заземлення.

При контролі надійності заземлення необхідно перевіряти якість контакту проводу, що заземлює, з устаткуванням. Для цієї мети використовують омметр типу М-372 (мал. 35).

Рис. 35. Омметр типу М-372 для контролю опору в магістралі, що заземлює.

Омметр має двох робітників клеми, одна з яких проводом з'єднується з устаткуванням, а друга — із проводкою, що заземлює. При натисканні на кнопку приладу, що включає, стрілка шкали покаже опір у проводці і перехідних контактах, на якому потрібно збільшити отримане значення опору контуру, що заземлює, щоб одержати величину опору пристрою, що заземлює.

§ 6. Заземлення електроустановок напругою до 1000 В

Нейтрали джерел харчування (генераторів, трансформаторів), згідно ПУЭ, повинні бути надійно приєднані до заземлителю, якому варто розташовувати в безпосередній близькості від них. У таких установках електроустаткування, металеві корпуси пускових пристроїв і приладів, а також інші частини, що підлягають заземленню, мають надійний металевий зв'язок з нейтралью джерела харчування, виконаної у виді нульовий чи заземлюючий проводи (мал. 36).