Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 7

Таблиця 14

Коефіцієнти перекладу умовного палива в натуральне

Паливо

Теплопродуктивність, МДж/кг

Коефіцієнт перекладу

Умовне паливо

29,3

-

Антрацит

30,13

0,97

Буре вугілля

12,55

2,33

Торф

11,10

2,60

Мазут

41,86

0,70

Дрова (середньої якості)

5,44

5,32

Глава IV ОСВІТЛЕННЯ

§ 1. Загальні вимоги до висвітлення виробничих об'єктів

Висвітлення об'єктів роботи має велике практичне значення. Світло впливає на фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі людини. Погане висвітлення не тільки гнітить організм, негативно діючи на нервову систему людини, але і приведе до швидкої стомлюваності і зниження працездатності. Особливо важливо мати раціональне висвітлення в тих виробничих чи приміщеннях на тих робочих місцях, де трудова діяльність зв'язана з розрізненням дрібних чи предметів їхніх деталей.

У СРСР висвітлення виробничих приміщень нормовано, причому норми освітленості удосконалюються.

Висвітлення виробничих приміщень може бути природним і штучної. Природне висвітлення при правильному його пристрої найбільше сприятливо для людини.

Основні вимоги до висвітлення наступні:

висвітлення повинне бути достатнім для швидкого і легкого розрізнення об'єктів роботи;

висвітлення повинне бути рівномірної, без різких тіней;

між об'єктом розгляду і тлом, на якому розглядається об'єкт, повинна бути деяка контрастність;

джерело світла не повинний створювати відблисків на об'єкті розгляду;

джерело світла не повинний засліплювати, що працює;

рівень освітленості і робочих поверхонь не повинний мінятися в часі.

Приведені вимоги підтверджені не тільки дослідженнями, але і виробничою практикою. Так, достатнє висвітлення забезпечується не тільки світловим потоком, але і тим, як відбивається світло від стін і стелі, яка контрастність між тлом і деталлю. Для наочності приведемо такий приклад: щоб розглянути тонку чорну пити на чорному сукні, потрібно освітленість у тисячу разів більша, ніж при розгляді чорної нитки на білій полотнині.

§ 2. Природне висвітлення

Природне висвітлення забезпечується пристроєм вікон (бічне висвітлення), ліхтарів і прозорих покрить будинків (верхнє висвітлення) пли одночасно пристроєм вікон і ліхтарів (комбіноване висвітлення).

Природне висвітлення нормується коефіцієнтом е природної освітленості (к. е.о.), що являє собою виражене у відсотках відношення фактичної освітленості Еву якій-небудь крапці приміщення до освітленості Еп розсіяного світло небозводу крапки, що лежить на відкритій місцевості.

Розрахунок природного висвітлення через бічні вікна по нормах освітленості ведуть для самої віддаленої від вікон крапки, тобто знаходять мінімальне значення емin коефіцієнт природної освітленості

                              (41)

У приміщеннях з верхнім чи комбінованим висвітленням нормується середнє значення еср коефіцієнта природної освітленості

            (42)

де е1, е2, ..., еn — значення к. е.о. в окремих крапках приміщення при рівних відстанях між ними.

Звичайно к. е.о. визначається не менш чим і п'яти крапках.

Значення к. е.о. для різних приміщенні приведені в таблицях 15, 16, 17, 18.

Таблиця 15

Значення к. е.о. для виробничих приміщень

Характер робіт

Найменший розмір об'єкта розрізнення, мм

Розряд зорової роботи

Значення к. е.о. (%) при природному освітленні

Верхньому і комбінованому

Бічному

Найвищої точності

Менш 0,15

І

10

3,5

Дуже високої точності

Від 0,15 до 0,3

ІІ

7

2,5

Високої точності

Від 0,3 до 0,5

ІІІ

5

2

Середньої точності

Від 0,5 до 1

IV

4

1,5

Малої точності

Від 1 до 5

V

3

1

Груба

Більш 5

2

0,5

Робота із самосвітними матеріалами і виробами в гарячих цехах

-

VІІ

3

1

Загальне спостереження за ходом виробничого процесу:

постійне спостереження

-

VІІІ

1

0,3

періодичне спостереження (за станом устаткування)

-

VІІІ

0,7

0,2

Робота на механізованих і немеханізованих складах

-

ІХ

0,5

0,1