Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 12

Розрахунок штучного висвітлення необхідно починати з визначення висоти підвісу світильників і їхньої кількості.

Висоту hП (м) підвісу світильника над робочим місцем знаходять з вираження

hП=Н-(h1+h2),                 (48)

де Н— висота приміщення, м;

h1 — відстань від підлоги до освітлюваної поверхні, м;

h2 — відстань від стелі до світильника,  м.

Таблиця 28

Значення коефіцієнта z

Тип світильника

Значення z при l:hп

0,8

1,0

1,2

1,4

1,5

1,75

2

«Универсаль»:

c матовим затінення

0,650

0,770

0,938

0,975

0,15

0,912

0,845

без затінення

0,630

0,740

0,896

0,950

0,977

0,865

0,828

«Люцетта»

0,545

0,660

0,735

0,913

0,867

0,734

0,595

Емальований глубокоизлучатель

0,637

0,775

0,907

0,988

0,990

0,907

0,830

При симетричному розташуванні світильників по вершинах квадрата їхня кількість

                 (49)

де Sп — площа приміщення, м2;

l - відстань  між  світильниками, м.

Таблиця 29

Короткі технічні характеристики ламп накалювання загального призначення з нормальною світловою віддачею при  напрузі 220 В

Тип лампи

Потужність, Вт

Світловий потік, лм

Тип лампи

Потужність, Вт

Світловий потік, лм

НБ

23

205

НГ

150

1900

40

307

200

2700

60

620

300

4350

75

340

500

8100

100

1240

750

13100

Таблиця 30

Короткі технічні характеристики люмінесцентних ламп

Тип лампи

Потужність, Вт

Напругана в лампі, В

Світловий потік, лм

ЛДЦ 40

40

108

2100

ЛД 40

2340

ЛХБ 40

2600

ЛБ 40

3000

ЛТБ 40

2600

ЛД 80

80

108

4070

ЛХБ 80

4440

ЛБ 80

5220

Після цього, користаючись приведеними таблицями, знаходять значення коефіцієнтом ДО, hз, z. По формулі (46) визначають необхідний' світловий потік однієї лампи і потім, користаючись таблицями 29 і 30, вибирають її тип і потужність.

§ 4. Електричні світильники. Контроль освітленості

Світильником називається прилад, що складається з джерела світла (лампи) і арматури. Призначення освітлювальної арматури розподіляти світловий потік лампи в потрібному напрямку і захищати працюючого від осліплення.

Електричні світильники класифікуються по особливостях розподілу світлового потоку в просторі. До першої групи відносяться світильники прямого світла, що до 90% світлового потоку направляють у нижню півсферу. У верхню півсферу потік світла не поширюється, тому що з цієї сторони джерело закрите світлонепроникним ковпаком. Такий напрямок потоку світла створює різкий контраст між нижньою і верхньою поверхнями стін.

До другої групи відносяться світильники відбитого світла, у яких 90% світлового потоку направляється в стелю і, відбиваючи від нього, рівномірно поширюється по всьому приміщенню.

До третьої групи відносяться світильники розсіяного світла, що розподіляють світловий потік, як у верхню, так і в нижню півсфери, створюючи рівномірне висвітлення приміщення.

  До групи світильників прямого світла відносяться «Универсаль», «Глубокоизлучатель» і «Кососвет». У виробничих приміщеннях найбільше поширення одержали світильники «Универсаль» з матовим затенителем і без затенителя (мал. 21). Ці світильники випускаються для електроламп потужністю 200 і 500 Ут.