Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 5

За останні роки в сільському господарстві для місцевого опалення стали широко застосовувати електричні і полум'яні теплогенераторы. Усі теплогенераторы працюють надійно і вимагають дуже мало часу на їхнє обслуговування.

§ 2. Розрахунок парового і водяного опалення

Для пристрою будь-якої системи опалення необхідно передбачити відшкодування опаленням усіх тепло втрат у виробничих приміщеннях. Розглянемо це на прикладі водяного опалення.

У холодний час року тепло губиться шляхом тепловіддачі через стіни, стеля і підлога, а також через природне і штучне вентилювання приміщень. Тепло губиться при в'їзді в приміщення машин і ввозі матеріалів, що знаходилися на холодному повітрі. На деяких підприємствах тепло затрачається у виді гарячої чи води пари для технологічних цілей.

Тепловтрати Q0 (Ут) через зовнішні огородження будинку визначають по формулі

V=q0 ×Vн×(tв-tн),               (32)

де q0 - питома теплова характеристика будинку, Ут/(м3×°C) (табл. 10);

Vн — зовнішній обсяг чи будинку його опалювальної частини, м3;

tв - розрахункова внутрішня температура повітря приміщень, °C (для житлових будинків tВ=18 - 20°С; для виробничих будинків, де не виділяється тепло, tВ=15°С; для гарячих цехів tВ = 12 - 14°С);

tн - розрахункова зовнішня температура повітря для самої холодної п'ятиденки опалювального періоду року, °З (табл. 11).

Кількість тепла QВ (Вт), необхідне для відшкодування тепловтрат вентилюванням приміщень, визначають по формулі

V=qв ×Vн×(tв-tн),              (33)

де qв —питома витрата тепла на нагрівання 1 м3 повітря: для виробничих приміщень qв=0,9 – 1,5; для адміністративних приміщень qв=0,67 - 0,9; для побутових приміщень qв =0,31 - 0,42 Ут/(м3×°З);

Vн — зовнішній обсяг будинку, м3;

tв — розрахункова внутрішня температура повітря, °З;

tнрозрахункова зовнішня температура повітря для вентиляції, °З (табл. 11).

Таблиця 10

Значення питомої теплової характеристики q0 будинків різного призначення

Будинок

Обсяг будинку, тис. м3

q0 ,Ут/(м3×°З)

Селькохзяйственная ремонтна майстерня

До 5

0,75-0,64

Склад

0т 5 до 10

від 1 до 2

0,69-0,60

0,87-0,75

Адміністративне

Від 0,5 до 1

0,69-0,52

Утрата тепла Qм (Ут), від поглинання його ввезеними машинами і матеріалами

             (34)

де G — маса чи машин матеріалів, ввезених у приміщення, кг;

kммасова теплоємність машин і матеріалів, до Дж/(кг-°З) [для металів можна прийняти км=0,4кдж/(кг×°З)];

tн — температура ввезених машин і матеріалів (для машин і металів вона приймається рівній температурі зовнішнього повітря, для сипучих матеріалів па 20"З, а для несипучих матеріалів на 10°С вище температури зовнішнього повітря);

t — час нагрівання до температури приміщення, ч.

Таблиця 10

Температура зовнішнього повітря і тривалість опалювального сезону в різних містах СРСР

Місто

Зовнішня температура

Тривалість опалювального сезону, дні

Для проектування опалення, °С

Для проектування вентиляції, °С

зимова

літня

Москва

-30

-14

21

139

Ленінград

-24

-12

20

188

Мінськ

-23

-10

21

175

Київ

-20

-9

24

159

Єреван

-18

-7

31

141

Львів

-22

-6

23

149

Ташкент

-17

-4

33

88

Ульянівськ

-30

-18

24

199

Свердловськ

-32

-19

21

208

Новосибірськ

-38

-23

23

210

Волгоград

-25

-13

28

158

Алма-Ата

-24

-11

27

155

Ашхабад

-15

-3

28

66

Іркутськ

-38

-28

23

217

Уссурійськ

-26

-16

22

182

Кострома

-29

-16

21

194

Уфа

-31

-18

24

189

Курськ

-22

-12

24

173

Челябінськ

-34

-20

23

200

Кіров

-31

-18

21

207