Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 21

          Захист від поразки електричним струмом у подібних пристроях забезпечується тим, що при замиканні будь-якого фазового проводу на корпус електродвигуна відбувається коротке фазове замикання. З'являється струм більшої сили, при якому швидко перегоряють плавкі вставки запобіжників, що відключає ушкоджену фазу. Захист буде ефективної тільки в тому випадку, якщо струм короткого замикання розплавить плавку вставку. Величина струму короткого замикання залежить від опору петлі проводів фаза — нуль і опори основного і повторного заземлення. При такому захисті необхідно правильно розрахувати запобіжники. Так, якщо підібрати плавкі вставки запобіжників по номінальному струмі двигуна, то при пуску останнього вони перегорять, тому що пусковий струм у б-7 разів більш номінального. При установці ж запобіжників по пусковому струмі у випадку замикання фазового проводу на корпус вони не перегорять, і корпус електродвигуна буде знаходитися під струмом, що неминуче приведе до нещасливого випадку з людиною, прикоснувшимся до електродвигуна.

          Щоб захист від поразки електричним струмом була ефективної, необхідно для кожної установки розрахувати струм короткого фазового замикання, правильно вибрати плавкі вставки і па підставі розрахунку зробити заземлення. Розрахунок і вибір плавких уставок проводять у такій послідовності.

          Знаходять пусковий струм Іп (А) двигуна  по формулі

                  (79)

де Р — потужність двигуна, квт;

К — коефіцієнт кратності пускового струму (для трифазних двигунів перемінного струму ДО=5¸7);

Uл — лінійна напруга електромережі, У;

соsj — коефіцієнт потужності, при розрахунку його можна прийняти рівним 0,8;

hд — к.п.д.  електродвигуна  (визначається  по паспорті).

Якщо запобіжники встановлені на групу електродвигунів,   то  ймовірний  сумарний  пусковий  струм  (А)

            (80)

де Ротах — потужність  найбільш могутнього двигуна, квт;

SР — сумарна   потужність   інших   двигунів, квт.

          По пусковому струмі знаходять струм Іпр (А) запобіжників

                (81)

Для двигунів, у яких унаслідок завантаженості розгін ротора уповільнений, струм запобіжників буде трохи великим

            (82)

Захист від поразки електричним струмом за допомогою плавких уставок запобіжників буде ефективної тільки в тому випадку, якщо перегоряння уставок відбудеться за частки секунди після замикання фази на корпус двигуна. Час перегоряння запобіжників залежить від величини струму Ік.з. (А) короткого замикання, що, згідно ПУЭ, повинний бути

             (83)

Тік короткого замикання без обліку провідності через землю розраховують по формулі

           (84)

де Rф опір проводу фази при довжині від трансформатора до місця замикання;

Rн — опір нульового проводу тієї ж довжини, Ом;

З урахуванням проходження струму через землю

               (85)

де R0 — опір заземлення нейтрали трансформатора, Ом;

Rз — опір заземлення установки  (повторного заземлення), Ом;

Rн — опір нульового проводу.

У СРСР промисловість випускає для запобіжників плавкі вставки на наступну силу струму (А): 6, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 300, 350, 430, 500 і більш.

На виробничих об'єктах з великою кількістю електродвигунів, що знаходяться на відстані до 200 м від підстанції, повторне заземлення доцільне влаштовувати при введенні електропроводів у будинок, з'єднуючи контур, що заземлює, з нульовим проводом. Якщо відстань до підстанції більш 200 м, то нульовий провід варто повторно заземлювати через кожні 200 м.

§7. Застосування захисного відключення

Найбільш ефективним засобом захисту від замикання фази на корпус електроустаткування є автоматичне відключення установки від електромережі. Такий спосіб називається захисним відключенням. Принципова схема захисного Відключення приведена на малюнку 37. З появою напруги на корпусі електродвигуна 3 спрацьовує електромагнітне реле, що втягує сердечник 5, звільнивши тим самим шток вимикача. Останній під дією пружини відключає ушкоджений двигун від мережі.