Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 17

                   (71 а)

          Третій випадок — дотик людини до однієї фази електромережі з ізольованої незаземлений нейтралью джерела струму. Тут на перший погляд здається, що людина знаходиться поза замкнутим електричним контуром і по ньому струм проходити не буде. Однак практично внаслідок недосконалості ізоляції струмоведучих частин завжди буде мати місце деяка провідність струму між проводами і землею. Крім того, у мережах перемінного струму між проводами і землею маються ємнісні струми. Усе це приведе до того, що й у таких мережах при торканні людини до струмоведучих частин через нього буде проходити електричний струм. Сила струму, що проходить через людину, залежить від якості ізоляції в електричних пристроях і визначається по формулі

              (72)

де Rиз — опір ізоляції, Ом.

Мережі з ізольованої нейтралью при гарній ізоляції менш небезпечні, чим мережі з заземленої нейтралью. Але в цих мережах, якщо случається замикання однієї фази на землю, людина при торканні до інших фаз виявляється під лінійною напругою.

Знаючи фізіологічну дію електричного струму на організм людини, можна визначити мінімальна напруга, при якому вже може відбутися смертельна поразка. Якщо вважати небезпечним для життя людини електричний струм Iоп силою 0,05 А, а опір Rч тіла людини 1000 Ом, то мінімальна напруга

               (73)

Звідси видно, що експлуатація електричних пристроїв, що працюють з напругою 50 В и вище, небезпечна і вимагає дотримання всіх правил електробезпечності.

Згідно «Правилам пристрою електроустановок» (ПУЭ), для виробничих умов без підвищеної небезпеки безпечним вважається напруга 36 В. При несприятливих умовах, наприклад у приміщеннях з високою вологістю повітря і струмопровідною підлогою, і така напруга є небезпечним; у цих випадках варто застосовувати напругу 12 В.

§ 2. Причини поразки електричним струмом

Аналіз причин поразки людей електричним струмом дозволяє розділити їх на організаційні і технічні. До організаційних причин відносяться наступні:

ненавченість працюючих звертанню з електричними пристроями;

незабезпеченість робітників індивідуальними захисними засобами;

незадовільний контроль технічним персоналом справності електричних пристроїв;

неякісне проведення профілактичних ремонтів електроустановок;

відсутність на робочих мостах інструкцій про правила звертання з електричними пристроями.

До технічного заподіємо відносяться наступні:

відсутність надійних огородженні струмоведучих частин;

порушення правил монтажу проводів, апаратури й електроустаткування, а також монтаж електроустановок без обліку категорії приміщення;

чи відсутність неправильне виконання захисних пристроїв.

Дослідження причин поразки людей електричним струмом у сільському господарстві показує, що найбільше число нещасливих випадкове відбувається в результаті допуску до роботи з електричними пристроями ненавченого персоналу і зневажливого відношення до засобів захисту.

Строге дотримання «Правил пристрою електроустановок» (ПУЭ) дозволяє цілком запобігти нещасливі випадки при експлуатації електричних пристроїв.

§ 4. Профілактичні технічні відходи за електроустаткуванням

В електричних пристроях напругою до 1000 В справність ізоляції проводів, обмоток електродвигунів, струмоведучих частин апаратури і приладів є надійною мірою попередження электротравматизма. Якість ізоляції оцінюється її опором в омах. Наприклад, опір ізоляції проводів між двома запобіжниками повинний бути в 1000 разів більше, ніж застосовувана напруга, але не менш 500 000 Ом.

Норми опору ізоляції обмоток електродвигунів не встановлені, але повинні бути вище, ніж для ізоляції проводів. Так, на практиці вважається, що опір ізоляції обмоток електродвигунів з напругою 380/220 В в холодному стані повинний бути не менш 4 Мом.