Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 16

Сила струму, мА

Характер наслідку струму

Перемінного

Постійного

До 0,5

Не відчувається

Не відчувається

0,6 – 1,5

Слабке відчуття, легеня тремтіння рук

Не відчувається

2 – 3

Сильне тремтіння пальців

Не відчувається

5 – 7

Судороги в руках

Сверблячка,   відчуття   нагрівання

8 – 10

Важко, по можна відірвати руки від електродів, сильні болі в пальцях і кистях рук

Посилення відчуття нагрівання

20 – 25

Руки паралізуються миттєво, відірватися від електродів неможливо, сильні болі й утруднений подих

Ще більш посилене відчуття нагрівання; незначні скорочення м'язів рук

50 – 80

Параліч подиху, початок фибрилляции желудочков серця

Сильне відчуття нагрівання, скорочення м'язів рук, судороги; утруднений подих

90 – 100

Параліч подиху; при тривалості впливу 3 з і більш — параліч серця, фибрилляция желудочков

Параліч подиху

300 і більш

Параліч подиху і серця при тривалості впливу більш 0,1 с. Руйнування струмом тканин тіла

Смертельний результат

Таблиця  36

Припустимі параметри електричного струму і величина

опору тіла людини в залежності від тривалості

дії струму

Параметр

Тривалість впливу, з

0,1

0,2

0,5

0,7

1

1 - 30

Більш 30

Припустимий струм, ма

500

250

100

75

65

9,6

2

Допустиме напруження дотик, У

500

250

100

75

65

24

9

Опір тіла людини, Ом

1000

1000

1000

1000

1000

2650

4500

Внутрішній опір тіла людини залежить від довжини ділянки, по якому проходить струм, і від площі контакту струмоведучих частин з тілом людини. Крім того, на величину внутрішнього опору тіла впливає загальний фізичний і психічний стан організму. Опір бадьорої і здорової людини може бути в багато разів більше, ніж утомленого чи з пригнобленою психікою. На думку ряду дослідників, внутрішній опір тіла людини складає близько 500—700 Ом.

На загальний опір тіла людини впливає прикладена напруга, при збільшенні якого опір тіла падає. Крім того, при збільшенні сили струму і часу його дії підвищується нагрівання шкіри в місці контакту зі струмоведучими частинами установок, що також знижує загальний опір тіла людини. При всіх розрахунках пристроїв для захисту людини від поразки електричним струмом промислової частоти опір тіла людини приймається рівним 1000 Ом.

Фізіологічна дія електричного струму на организм людини залежить також від частоти струму. У літературі нерідко вказується, що найбільш небезпечно перемінний струм частотою 50 Гц. Однак дослідження останнього років показали, що струм частотою від 50 до 400 Гц у деяких умовах впливає на організм.

Величина струму, що проходить через тіло людини, залежить від виду контакту зі струмопровідними елементами електричних пристроїв. Розглянемо три випадки контактів у мережах перемінного струму.

Перший випадок — одночасний дотик людиною до двох фаз трифазної мережі. Людина виявляється під лінійною напругою UЛ (У), струм проходить, наприклад від однієї руки через грудну частину тіла до другої руки. Сила струму ІЧ(А), що проходить через людину, визначиться по формулі

                 (71)

де Rч — опір тіла людини, Ом.

Другий випадок — торкання чоловік однієї фази електромережі з глухозаземленной нейтралью трифазного джерела струму. Шлях струму, що проходить через людину, буде, наприклад, від руки через тулуб і ноги в землю (через заземлення нейтрали джерела струму). При проходженні струм буде зустрічати опір тіла людини Rч, його взуття Rоб, підлоги Rп і заземлення Rз. Величина струму ІЧ(А) визначиться по формулі