Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 15

де D — добавка, обумовлена по номограмі (мал. 24);

Lмах — більший із двох рівнів, що складаються, дб;

Lміn — менший із двох рівнів, що складаються, дб.

5.  Рівень звукової потужності

                      (52 в)

де w — звукова потужність, Ут;

w0 — граничне значення потужності при частоті 1000 Гц, рівне  10-12 Ут.

Рис. 24. Номограма для визначення D.

Звуки, однакові по інтенсивності (силі), але різні по частоті, здаються різними по голосності. Голосність — характеристика слухового відчуття, найбільше тісно зв'язана з інтенсивністю, зв'язок ця не лінійна. Для порівняння звуків різних частот служить спеціальна одиниця рівня голосності — тло, що при частоті 1000 Гц дорівнює 1 дб.

Санітарними нормами СН 245—71, СН 1102—73 і ДСТ 7057—73, ДСТ 16529—70, ДСТ 8055—73 (додатка 2, 3) установлені припустимі рівні звуку і рівні звукового тиску при среднегеометрических частотах октавних смуг у Гц. Припустимі шуми не повинні заважати нормальній роботі. Мова, вимовна голосом середньої сили, повинна бути розбірлива на відстані 1,5 м від джерела шуму.

Глава   II. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЧНОСТІ

§ 1. Фізіологічна дія електричного струму на організм людини

Електричний струм, проходячи через тіло людини, може порушити нормальну діяльність внутрішніх органів, що в деяких випадках може привести до смертельного результату.

Основним видом впливу електричного струму на людину є електричний удар, тобто раптове проходження струму через основні органи людини: легені, серце, нервову систему. Такий шлях струму можливий при проходженні його від однієї руки до інший чи від руки до ноги. Основними факторами, що впливають на наслідки електричного удару є величина струму і час його дії. Людина здатна відчувати дуже незначні струми. Так, ряд дослідників вважають, що при перемінному струмі промислової частоти (50 Гц) людина уже відчуває струм силою 1 ма. У таблиці 35 приведені дані про ступінь впливу на людину електричного струму в залежності від його сили.

В даний час прийнято вважати струм силою 0,05 А смертельним для людини. Однак дія електричного струму залежить також від часу його проходження через тіло людини.

У таблиці 36 приведені дані про припустимі струми промислової частоти в залежності від часу їхньої дії. Як видно з таблиці, час впливу струму на людину має велике значення, і тому при розрахунку засобів захисту від поразки струмом цей фактор береться за основу.

Результатом впливу електричного струму на людину може бути електричний опік. Розрізняють два види електричного опіку: а) прямої, чи контактний виникаючий чистіше всього при поганому контакті поверхні тіла людини зі струмоведучими частинами електричних пристроїв, б) непрямий — краплями розплавленого металу, що утворяться при короткому замиканні проводів, чи полум'ям електричної дуги. Усі ці опіки дуже хворобливі і вимагають тривалого лікування.

Ще один вид впливу електричного струму на людину — електричний знак. Цей вид поразки зустрічається порівняно рідко і виявляється у виді отверділого ділянки шкіри в місці дотику його до частин електричних пристроїв, що знаходяться під напругою.

З викладеного ясно, що найбільш небезпечним впливом електричного струму на людину є електричний удар. При проходженні струму через тіло людини сила струму пропорційна напрузі і назад пропорційна опору людського тіла (закон Ома). Якщо застосовуються стандартні напруги 380 і 220 В постійні по величині, то опір людського тіла дуже невиразно і коливається в межах від 800 до 100 000 Ом. Загальний опір тіла складається з "зовнішнього (опір шкіри) і внутрішнього опору. Опір шкіри людини залежить від її чистоти і вологості. Опір чистої і сухої шкіри може досягати десятків тисяч Ом, опір вологої і брудної шкіри коливається від 500 до 3000 Ом.

Таблиця 35

Характер впливу електричного струму на організм людини