Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 36

Таблиця 9.4- Характеристика освітлення у у процесі  фарбування шаф для електроустаткування. [29]

Найменуван-ня приміщен-

ня

Площа підлоги,м2

Розряд зорової роботи

Освітлення

Природне

Штучне

Вид освітлення

КПО, %

Нормована освітленість Еmin, лк

Цех фарбув-

вання шаф для електроустаткування

250

      III

Верхне

4,5

200

В якості джерел світла використовують люмінесцентні лампи (газорозрядні лампи); світильники призначені для загального та місцевого освітлення; вибухонебезпечних приміщень класів 1.Тип світильника- В4А-100. [29]

9.8Шум

Основними джерелами шуму є електронасоси, вентиляційна система,

електродвигуни.

. Допустимий рівень шуму на робочих місцях 80 дБА [28].

9.9Водопостачання та каналізація

Характер системи проектованого заводу.

Джерела постачання води міський водопровід. Вид діючої каналізації виробнича [30].  

9.10Техніка безпеки

У цілому процес нанесення покриттів з порошкових фарб більш безпечний у порівнянні з фарбуванням рідкими фарбами. Устаткування для нанесення покриттів безпечніше, а шкідливість порошкових матеріалів нище, ніж рідких фарб. Однак існує імовірність небезпечної ситуації при роботі з устаткуванням, можлива поразка електричним струмом оператора та пожежа в фарбувальній камері.

Якщо при обслуговувані електроустаткування оператор не виконує запропоновані правила існує небезпека одержання електроудара. Коли іони від розпилювача заряджають частки порошку , вони також накопичують статичний електричний заряд на незаземленій поверхні тіла оператора. Якщо при цьому оператор вступає в контакт із джерелом заземлення, то виникає розряд, що може викликати неприємні відчуття, а в гіршому випадку нанести певну шкоду здоров'ю. удар струмом можливий також, якщо оператор близько підносить розпилювач до незаземленої деталі.

Щоб уникнути нагромадження статичного заряду важливо, щоб усі проводячи електричний струм предмети, у тому числі розпилювальні пристрої та оператор були належним чином заземлені. Відповідно до вимог по заземленню опір усіх деталей та устаткування не повинний перевищувати 4 Ом. Для заземлення оператора рукавички повинні бути виготовленні з провідної тканини. Крим того оператори повинні одягати взуття з струмопровідної підошвою, стояти на заземленій платформі або використовувати смужки, що заземлюють. Для забезпечення ефективного заземлення необхідна щоб провідна пластина рукоятки розпилювача залишалася чистою.

Варто враховувати і можливий шкідливий вплив пилу порошкових фарб на працюючих, хоча сам по собі порошковий матеріал не вважається шкідливим. Щоб уникнути можливої неприємної реакції на порошок операторам рекомендується надягати рукавички при наповненні та звільнені бункерів для зменшення контакту шкіри з порошком. Крім того, необхідно використовувати протипильну маску під час розпилення для запобігання вдихання порошку. Не можна використовувати стиснене повітря для видалення порошку з рук та долонь, оскільки це може підсилити усмоктування порошку або привести до попадання його в очі. Використання мила та води є найбільш ефективним засобом очищення шкіри від порошку.

Температура внутрішніх поверхонь камери затвердіння не повинна перевищувати температуру самозапалювання порошкового матеріалу [26].

9.11 Електробезпека

Розглядаються схемно-конструктивні заходи електробезпеки, виходячи з призначення обладнання, класу виробничого приміщення по ступеню небезпеки ураження електричним струмом і параметри електричної мережі. Розглянутий процес  фарбування  відносять до II класу із підвищеною небезпекою.

Род струму – змінний. Напруга в мережі 220 – 380 В; частота промислова – 50 Гц; режим нейтралі живлячої мережі – трифазна чотирьох провідна мережа з глухозаземленою нейтралью. Передбачається  занулення [31] .

9.12Пожежна безпека

Пожежна безпека забезпечується запобіганням пожежі системою пожежного захисту; організаційно-технічноми заходами. Категорія приміщення по вибухо-пожежонебезпеці  - А [32]; ступінь вогнестійкості, яку повинна мати будівля II [33]