Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 19

-  теплової ізоляції;

Каркас являє собою жорстку зварену конструкцію з металопрокату й укріплену на підлозі цеху. Усередині й зовні каркас обшитий металевими аркушами, між якими прокладені мінераловатні плити – теплова ізоляція.

Паливом у сушильній камері служить природний газ. Для спалювання газу встановленні інжекційні пальники.

Для забезпечення циркуляції повітря усередині камери і підсмоктування свіжого повітря з цеху, сушильна камера обладнана вентиляційною установкою.

Вихідні данні для розрахунку.

Середня погодинна программа:

-  штук підвісок – 60 шт/год.;

-  по вазі – 2730 кг.;

-  по поверхні – 35 м2/год.;

-  вага підвіски з виробами, max – 90 кг.;

-  габарит підвіски з виробами, max – 300мм х 2400мм;

-  швидкість конвеєра – 1,2 м.;

-  крок підвіски – 1,2 м.;

-  температура у камері – 120 ºС;

-  час перебування виробів у камері – 10 хв..

6.2.2 Визначення основних розмірів сушильної камери

Технологічна довжина:

              L = V · t, де

V – швидкість конвеєра = 1,2 м/хв.

t – час сушіння 10 хв.

              L = 10 · 1,2 = 12 м.

Довжина тамбурів на вході і виході із камери (виходячи з габариту виробів) приймаємо 1 м.

Загальна довжина камери:

              L = 12 + 2 = 14 м.

Ширина сушильної камери (виходячи з габариту виробів) – 2 м.

Висота  сушильної камери (виходячи з габариту виробів) – 3,2 м.

Габарити прорізу (ширина х висота) – 0,5м х 3м.

6.2.3 Тепловий розрахунок сушильної камери

Розрахунок утрат тепла через зовнішнє огородження і підлогу камери:

                Q1 = Fогр · Когр · (t2 – t1) + Fпола · Кпола · (t2 – t1), де

Fогр – сумарна площа стін і стелі камери, м2 ;

Когр – коефіцієнт теплопровідності стін і стелі камери;

Fпола – площа підлоги, м2;

Кпола – коефіцієнт теплопровідності підлоги;

t2 – температура сушіння;

t1 – температура цеху.

         , де

α – 7,5 ккал/ м2годºС – коефіцієнт тепловіддачі від внутрішнього середовища камери до внутрішньої стінки огородження камери;

b – 12 ккал/ м2годºС – коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої стінки камери в навколишній простір;

Σλ – коефіцієнт теплопровідності стінки камери;

                 , де

λ1 – коефіцієнт теплопровідності кожного шару сталевого листа обшивання камери = 45 ккал/ м2годºС;

λ2 – коефіцієнт теплопровідності мінераловатних плит = 0,008 ккал/ м2годºС;

δ – товщина теплової ізоляції, мм

                          

tn – температура зовнішньої стінки, ºС.

Приймаємо товщину ізолюючого шару конструктивно = 100 мм.

              , де

0,001 м – товщина металевого листа зовнішнього обшивання камери;

0,002 м – товщина металевого листа внутрішнього обшивання камери;

Площа огороджень камери:

Fстен = 14х3х2 = 84 м2

Fпотолка = 22х2 = 28 м2

Fпола = 22х2 = 28 м2

Fогр = 84 + 28 = 112 м2

 

Q1 = 112 · 0,45 · (120-20) + 28 · 0,45 · (120-20) = 6300 ккал/год = 26460 кДж/год

- Витрата тепла на нагрівання виробів і частин конвеєра, що рухається

                         Q2 = Gизд ·З1 · (t2 – tк) + Gконв · З1 (t2 – tк), де

Gизд = 2370 кг/год – погодинна продуктивність;

З1 = 0,115 ккал/кг·градºС;

t2 = 120 ºС – температура сушіння;

tк = 30 ºС – температура виробів після АХПП;

Gконв – вага частин конвеєра, що рухаються:

                     Gконв = q · 60 · V, де

q = 25 кг/м.п – вага одного погонного метра конвеєра;

V = 2 м/хв – швидкість конвеєра:

                       Gконв = 25 · 60 · 1,2 = 1800 кг/год

Q2 =2370 · 0,115 · (120-30) + 1800 · 0,115 · (120-30) = 43159,5 ккал/год = 181269,9 кДж/год

-  Кількість повітря яке під дією теплового напору могло б вийти через відкритий проріз з боку виходу із сушильної камери

                           кг/сек., де

b = 0,5м – ширина прорізу;

h = 2,5м – висота прорізу;

γн = 1,205 кг/м3 – питома вага повітря при 20ºС;

γв = 0,94 кг/м3 – питома вага повітря при 120ºС.

кг/сек., або Z = 0,73 · 3600 = 2628 кг/год = 2759,4 м3/год

Для запобігання надходження гарячого повітря в цех і зв’язаних з них тепловтрат на виході із камери встановлюємо повітряну завісу. Приймаємо, що через повітряну завісу і перекриття прорізу виробом іде 25% повітря.