Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 20

Тоді Z = 2759,4 · 0,25 = 689,85 м3/год

Втрати тепла з повітрям, що видаляється, будуть:

     Q3 = Z · C2 · (t2- t1) = 689,85 · 0,24 · 100 = 16556,4 ккал/год = 69536,88 кДж/год

C2 = 0,24 ккал/ кгºС – вагова теплоємність повітря.

-  Втрати тепла через зовнішні повітроводи і вентилятор

Приймаємо площу зовнішніх повітроводів і вентилятора рівну 50 м2

Q4 = F · C4 · (t2- t1),де

C4 = 1,6 ккал/ кг·ºС – коефіцієнт теплопередачі через ізоляцію повітроводів

Q4 = 50 · 1,6 · (120-20) = 8000 ккал/год = 33494,4 кДж/год

-  Витрата тепла на випар вологи з поверхні виробів

Приймаємо, що на поверхні виробів залишається 40 г/м2 вологи. Усього вологи, яку необхідно буде випарувати:

Vвлаг = 35 м2/год · 40 г/ м2 = 1400 г/год = 1,4 кг/год

Втрати тепла на випарення вологи будуть:

Q5 = 1,4 · 539 = 754,6 ккал/год = 3169,32 кДж/год

539 ккал/год – теплота паротворення.

Сумарна кількість тепловтрат у камері:

Qобщ = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = 6300 + 43159,5 + 16556,4 + 8000 + 754,6 = 74770,5 ккал/год = 314036,1 кДж/год

Приймаємо 10% на невраховані втрати тепла, тоді

Qобщ = 74770,5 ккал/год + 10% = 82247,6 ккал/год =345439,9 кДж/год.

Тепловиділення в цех:

Qцех = Q1 + Q2 + Q3 = 6300 + 43159,5 + 16556,4 = 66015,9 ккал/год = 277266,78 кДж/год

6.2.4 Розрахунок горіння газу

Перепад температур суміші циркулюючих газів із продуктами горіння палива:

Початкова 130 ºС

Кінцева 110 ºС

Необхідна кількість газів на циркуляцію:

Vсм = Qобщ/З · ∆t = 89708/0,31 · 20 = 13266 нм3/год

З = 0,31 ккал/ нм3 ºС – теплоємність суміші газів

Теоретична температура горіння газу при коефіцієнти надлишку повітря α=1,4

            tтеор = 1570ºС

Приймаємо пірометричний коефіцієнт рівним β=0,75

Практична температура горіння tпракт = 1570 ºС · 0,75 = 1180 ºС

- Обсяг продуктів горіння при згорянні 1 нм3 газу і коефіцієнта надлишку повітря    α=1,4   V2 = 14,41 нм3/ нм3

- Кількість повітря, необхідне для розведення продуктів горіння від 1180 ºС до 130 ºС виражається формулою:

                             , де

i2 = 446 ккал/ нм3 – теплоємність продуктів горіння при 1180 ºС

iсм.н = 41 ккал/ нм3 – теплоємність суміші при 130 ºС

iсм.к = 35 ккал/ нм3 – теплоємність суміші при 110 ºС

                        нм3/ нм3

- Обсяг суміші, димових газів з повітрям, що має температуру 130 ºС

V1 = Vсм + Vг = 980 + 14,41 = 994,4 нм3/ нм3

Витрата палива визначається по формулі:

           

коефіцієнт неврахованих втрат приймаємо рівним К = 1,2, тоді витрата палива складе:

               Вобщ = 13 · 1,2 = 16 нм3/год

Знаючи що продуктивність пальника до 10 нм3/год. приймаємо 2 пальника.

Обсяг продуктів горіння при коефіцієнті надлишку повітря α=1,4:

                   Vсм = 14,41 · 16 = 231 нм3/год

- Циркулююча кількість повітря в системі при 120 ºС

                      нм3/год

-  Вибір вентилятора й електродвигуна до нього

Приймаємо вентилятор Цн-70N10 у вибухобезпечному виконанні

Q = 22000 м3/год; Н = 0,125 мПа; ή = 0,77; n = 920 об/хв.

- Потрібна потужність електродвигуна:

,де

К = 1,2 – коефіцієнт запасу потужності.

Приймаємо двигун вибухонебезпечного виконання ВА061-4, N = 13 кВт;

Н = 1560 об/хв.

6.3 Охолодження виробів після сушіння

Охолоджувальна камера призначена для примусового охолодження  виробів після сушіння з наступним надходженням їх на фарбування.

Охолоджувальна камера складається з корпуса, нагнітального і витяжного повітроводів. Каркас камери являє собою жорстку зварену конструкцію з металопрокату встановлену на підлозі цеху. Каркас обшитий металевими листами. Для примусового руху повітря по повітроводах використовуються осьові вентилятори. Внутрішній тунель виготовлений з листового металу з вмонтованими щілинними насадками, через які потік повітря з великою швидкістю потрапляє на поверхню деталей що охолоджують. У склепінні камери біля завантажувального кінця розташовано відсос повітря. Цим досягається противопотік, що забезпечує ефективне охолодження. Вентилятори встановлені на даху камери [4].

6.3.1 Розрахунок камери для охолодження

Дані для розрахунку:

Погодинна програма:

-  штук підвісок – 60 шт/год.;