Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 31

7.2.3   Контур регулювання рівня рідких середовищ у ваннах АХПП

Датчиком є рівнемір буйкового типу УВ-ПВ зі шкалою 0-100%. З датчиками  уніфікований, пневматичний сигнал надходить на вторинний прилад типу ПВ 10.1Э и регулятор типу ПР 3.31. Вторинний прилад має три вимірювальних пристрої сильфонного типу й робить: безперервний запис і показання величини регулюємого параметра, показання величини сигналу завдання, показання величини тиску повітря на виході регуляторів. Вихідний сигнал з регуляторів подається на регулювальний клапан типу 25ч30нж.

7.2.4 Контур керування приводними приладами.

Дистанційне керування здійснюється за допомогою кнопок керування КК 220 і магнітного стартера ПБР. Аналогічно здійснюється дистанційне керування іншими приводними приладами.

7.3 Специфікація на прилади й засоби автоматизації

Специфікація на прилади й засоби автоматизації представлена в таблиці 7.1


Таблиця 7.1  Специфікація на прилади й засоби автоматизації

Позиція функ. схеми

Найм.

парам.

Найменування

і характеристика приладів й засобів автоматизації

Тип, модель

Робоча межа приладів

Кількість

4-1,4-2

4-3

4-4

4-5

1-1,2-1

1-2,2-2

1-3,2-3

5-2

5-1

5-3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

6-2

6-1

TI

TRC

НС

FE

FT

FIR

QE

QT

QIR

LE

LT

LRK

LC

NS

HS

Термометр опору

Електронний автоматичний самописний міст із пневматичним регулюючим пристроем

Панель дистанційного керування

Регулювальний клапан з мембранним пневмоприводом

Діафрагма

Дифманометр мембранний з пневматичним вихідним сигналом

Вторинний самописний прилад

Концентратомір

Вимірювальний блок, проміжний електронний

Автоматичний міст із пневматичним регулюючим приладом

Рівнемір

Преобразовувач пневматичного типу

Вторинний самописний прилад

Регулятор

Регулювальний клапан

Магнітний пускач

Кнопка включення 

ТСМ-239

КСМ

З-П-1800

ПП 12.2

25й32ИЖ (НЗ)

ДК-16

ДМ-П1

ПВ4,2Е

КК-1

ДМ-П1

КСМ-3-П-1800

УБ-ПГ

ПП-1

ПВ-10.1Є

ПР3.31-М1

25й32ИЖ

(НЗ)

МП-8000Н

КУ

200ºС

0-150 ºС

50

25 кгс

600 л/г

1-1000

0-150 ºС

100 кгс

12 л/г

4-6 л/хв

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8  ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Захист населення при хімічному забруднені здійснюється за допомогою таких основних способів:

-  оповіщення про загрозу хімічного забруднення;

-  укриття в захисних спорудах;

-  використання індивідуальних засобів захисту протигазів та засобів захисту шкіри;

-  застосування антидотів;

-  додержання режимів поведінки чи захисту на забрудненій території;

-  евакуація людей із зони забруднення;

-  санітарна обробка людей, дегазація одягу, території, споруд, будівель, транспорту, техніки та майна.

В дипломному проекті розглянуто питання ліквідації осередку хімічного зараження та перша допомога потерпілим.

При загрозі або виникненні аварії на хімічно небезпечному об’єкті негайно згідно з розробленими планами проводиться оповіщення працюючих та населення, яке мешкає поблизу. Населення використовує засоби захисту органів дихання і виходить із зони забруднення у заданий район.

Організується розвідка, яка встановлює місце аварії, тип сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), ступінь забруднення території, ґрунту, повітря, стан людей в зоні забруднення, кордони зон забруднення, напрямок та швидкість вітру в приземному шарі та напрямок розповсюдження забрудненого повітря. Зону забруднення оточують та організують регулювання руху.

Уражені одержують медичну допомогу, їх виводять у незаражений район, при необхідності, розміщують у лікувальних установах.