Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 28

Зворотно-поступальні механізми (маніпулятори). Як говорить сама назва, дані установки роблять вертикальне переміщення розпилювача, використовуючи поворотний або зворотно-поступальний привід. Вони винятково гнучкі в русі та мають довжину ходу, що може варіювати від 0,4 до 3,6м. а частота - від 8 до 60 циклів за хвилину. Частота та довжина ходу машини можуть регулюватися, тому установка може працювати в різних мінливих умовах.. На найбільш складних поршневих машинах можна використовувати паузи і регулювати швидкість у  процесі одного ходу.

Розпилювачі можуть бути встановлені у вертикальному, горизонтальному або іншому положенні, причому єдиним обмеженням є число розпилювачів, що може бути встановлене на машину. Зворотно-поступальний привід повинен збільшувати, зменшувати, зупиняти та давати зворотний хід протягом кожного ходу (двічі протягом циклу), причому показником стає загальне навантаження. У залежності від маси розпилювачів та їхньої настановної конфігурації звичайно максимальним навантаженням є 8 розпилювачів (мал. 6.7).

мал. 6.7 Механізм переміщення розпилювачів

6.4.3 Розпилювальні камери та системи рекуперації

При нанесенні порошкових лакофарбових матеріалів утворюється аерозоль порошку. Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці та безпечної роботи фарбування проводять у спеціальних розпилювальних камерах.

Розпилювальні камери сконструйовані таким чином, щоб виконувати кілька задач: перешкоджати поширенню порошку в приміщенні цеху, забезпечувати уловлювання та збір не осілого на виробі порошку, забезпечувати безпечні умови роботи. Поширенню аерозолю порошку через відкриті прорізи камери в цех перешкоджає розрідження, створюване вентилятором. Забруднене порошком повіт­ря подається в колекторний пристрій, у якому порошок відокремлюється від повітря фільтрацією чи за допомогою циклонів. Для повернення повітря назад у робочу зону воно піддається додаткової фільтрації для того, щоб видалити дрібні частки розміром менш 0,3 мкм. Зібраний у відбудовному блоці порошок просівається для видалення можливих забруднень, після чого змішується зі свіжим порошком та суміш направляється на розпилення.

Типова розпилювальна камера (мал. 6.8) має два транспортних прорізи для входу/виходу виробів та робочий проріз для оператора при ручному фарбуванні  чи  механізму - при автоматичному. Швидкість потоку повітря у відкритих прорізах повинна бути таким, щоб утримувати поширення порошку за межі камери, та  в той же час досить низькою, щоб не здувати порошок з деталі, на яку він наноситься. Швидкість повітря може складати від 0,4 м/с для невеликих камер до 0,8 м/с для камер, призначених для фарбування великогабаритних виробів.

мал. 6.8 а

мал. 6.8.б Розпилювальна камера

а - загальний вид. б- схема руху повітря. 1 - прорізи для конвеєра, 2 - транспортний проріз, 3 - проріз для гарячого нанесення, 4 - прорізи для автоматичного нанесення.

6.4.4 Розрахунок необхідної кількості розпилювачів

Дані для розрахунку.

Середня годинна програма:

-  штук підвісок - 60 шт/год.;

-  по поверхні – Sизд  =  35 м2/год.;
-   розпилювач SAMESЕ-2000;
-   продуктивність розпилювачів Pрасп – 10  кг/год.;
-   витрата порошкової фарби – Vпк = 0,17 кг/м2

               

Кеф – коефіцієнт ефективності нанесення [1]

Розпилювачі встановлюються на механізмі зворотно - поступальної дії. Також вводимо два поста ручного підфарбовування з двома ручними розпилювачами SAMES E-2000M. 

6.4.5 Розрахунок основних розмірів камери напилювання

Приймаємо конструктивно довжину, ширину і висоту камери.

Довжина камери - 9,5 м.

Ширина камери - 2 м.

Висота камери - 4 м.

 6.5Тужавіння порошкової

При тужавінні порошкової фарби, на відміну від рідких фарб, відсутні пари розчинників, тому тужавіння залежить від двох умов.

Перша - необхідна температура, що розуміється як температура поверхні металу виробу. Друга - час затвердіння. Дані умови вказуються в паспорті на порошкову фарбу. У нашому випадку температура затвердіння Тотв= 200°С протягом 10 хвилин.

6.5.1 Розрахунок камери тужавіння порошкової фарби