Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 24

У більшості випадків у системах зарядки коронним розрядом використову­ється негативна полярність зарядного електрода. Напруженість електричного по­ля досягає максимального значення в кінці зарядного електрода, та при досягненні деякого рівня тут відбувається коронний розряд. Коронний розряд являє собою тип холодної плазми, коли в області корони з'являються вільні електрони, що за­повнюють простір між розпилювачем та деталлю. Ці електрони приєднуються до  молекул повітря, створюючи, таким чином, негативні іони. Якщо електричне поле  за межами області коронного розряду має достатню напруженість, то іони, у свою чергу, будуть приєднуватися до часток порошку в міру його розпилення.

У результаті між розпилювачем та деталлю створюється хмара заряджених часток порошку та вільних (не приєднаних) іонів. Сукупний заряд часток порошку і вільних іонів, що складають хмару, називається "просторовим зарядом". Просторовий заряд створює своє власне електричне поле, що взаємодіє з полем високовольтного електрода і допомагає осадженню часток порошку на заземлену підкладку.

Зарядка коронним розрядом є найбільш широко вживаною технологією зарядки порошку. Її популярність обумовлена наступними достоїнствами:
- високою ефективністю зарядки майже всіх порошкових матеріалів, які
застосовуються для покриття;

- високою продуктивністю систем нанесення покрить з використанням зарядки коронним розрядом;                

- відносно низькою чутливістю до вологості навколишнього повітря;

- надійністю устаткування та низьких витрат на технічне обслуговування та ремонт.                                                        

Звичайні системи зарядки коронним розрядом мають також свої недоліки, що обумовлені сильним електричним полем між розпилювачем та деталлю. У деяких випадках застосування цього сильного поля може затрудняти нанесення покриття в кутах та в місцях глибоких виїмок. Крім того, неправильний вибір електростатичних параметрів розпилювача та відстані від розпилювача до деталі може викликати зворотну іонізацію та погіршити якість покриття.

Успіхи в розвитку технології зарядки коронним розрядом дозволяють фахівцям з нанесення покрить звести до мінімуму багато з перерахованих, вище недо­ліків та значно підвищити якість покриття й обробки в цілому.

Системи зарядки коронним розрядом збережуть, очевидно, свою популярність й в майбутньому. Той факт, що майже всі порошкові матеріали можуть ефективно заряджатися в полі коронного розряду, робить такі системи кращими для використання. Крім того, висока ефективність зарядки та гнучкість цього методу можуть підвищити продуктивність високошвидкісних виробничих ліній. При зростаючій потребі у швидкій зміні кольору порошкових фарб добре продумана інструкція з застосуванням розпилювачів коронного розряду є найбільш привабливою.

Оскільки в системах зарядки коронним розрядом використовується висока напруга, можуть знадобитися спеціальні вимірювальні прилади для перевірки належного функціонування устаткування й усунення несправностей.

Ефект клітки Фарадея спостерігається в тих випадках, коли наносять порошкову фарбу на деталі з виїмками, кутами, чи поглибленими виступами на поверхні куди зовнішнє електричне поле (створене розпилювачем чи просторовим зарядом) не проникає. Силові лінії завжди йдуть до найближчої заземленої крапки та, отже, скоріше концентруються по краях виїмки та виступаючих ділянках, а не проникають далі усередину. Тому нанесення рівного покриття на деталі складної форми частіше ускладнене, а у деяких випадках може бути навіть неможливо.

Ефект клітки Фарадея - результат впливу електростатичних та    аеродинамічних сил. На мал. 6.4. показано, що при нанесенні покриття на ділянки, у яких діє ефект клітки Фарадея, електричне поле, створюване розпилювачем, у якому ви­користовується коронний розряд, має максимальну напруженість на краях виїмки. Це сильне поле прискорює осідання часток, утворюючи в цих місцях покриття занадто великої товщини.