Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 37

Вибухонебезпечна зона I. В залежності від класу вибухонебезпечної зони – I – рівень вибухозахисту та ступінь захисту: особливо вибухонебезпечне електорообладнання. [34]

Мінімальний ступінь захисту оболонок електричних машин у залежності від класу пожежонебезпечної зон – IP 44. [34] Із можливих елементів системи пожежного захисту обов’язковими є первинні засоби пожежогасіння.

Таблиця 9.5 Прелік обов’язкових засобів пожежогасіння у процесі  фарбування шаф для електроустаткування.

Приміщення

Площа, м²

Первинні засоби пожежогасіння (тип)

Кількість, шт

Цех

250

Вуглекислотні ОУ - 5, ОУ – 8

Порошкові ОП -1, ОПС – 6,

ОПС -10.

3

2

У разі утворення електростатичних зарядів  використовують заземлення технологічного обладнання. Категорія блисковозахисту – II.  Захист  від прямих ударів блискавки її вторинних виявів (електростатична і електромагнітна індукції) заземлення всього обладнання по контуру [35].

9.13Охорона навколишнього середовища

Фарбування порошковими фарбами являє собою майже безвідходне виробництво у якому відсутні шкідливі відходи які б могли завдати шкоди навколишньому середовищу.

10 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

В економічній частині розглянуті наступні питання:

- визначено результат упровадження лінії фарбування шаф для       електроустаткування порошковими поліефірними фарбами;

-   розраховано витрати на реалізацію проекту;

-   визначено економічну ефективність упровадження фарбування у порівнянні з фарбуванням рідкими ЛФМ.

Застосування порошкової фарби за інших рівних умов у порівнянні з фарбуванням рідкими поліуретановими фарбами приводить:

а) до зниження витрат на заробітну платню;

б) до зменшення експлуатаційних витрат на утримання устаткування;

в) до зниження матеріальних витрат.

Підтвердженням вказаного вище служать розрахунки приведені нижче.

У таблиці 10.1 приведені стадії порівнювальних технологічних процесів та кількість робітників, що обслуговують процес.

Таблиця 10.1- Кількість робітників. що обслуговує процес

опер.

Фарбування порошковими фарбами

Кільк. задіяних робітників

опер.

Фарбування рідкими поліуретановими фарбами

Кільк. задіяних робітників

01   

Навішення виробів на конвеєр

2

01

Навішення виробів на конвеєр

2

02   

Хімічна підготовка поверхні

1

02

Хімічна підготовка поверхні

1

03

Сушіння

03

Сушіння

04

Охолодження

04

Охолодження

05

Контрольна

1

05

Контрольна

1

06

Камера напилення порошкової фарби

3

06

Ґрунтування пневморозпиленням

4

07

Тужавіння

07

Тужавіння ґрунтовки

08

Охолодження

08

Охолодження

09

Знімання виробів з конвеєра

2

09

Нанесення емалі пневморозпилюванням

5

10

Контрольна

1

10

Тужавіння емалі

11

Охолодження

12

Знімання виробів з конвеєра

2

13

Контрольна

1

10

16

Як видно з таблиці 10.1 чисельність робітників зменшується на 6 чол. Виходячи із середньої заробітної плати на підприємствах 700 грн. на місяць, річна економія оплати праці складає:

                                    ∆ЗП = ∆Ч ∙ ЗПср ∙12

                              ∆ЗП = 6 ∙ 700 ∙ 12 = 50,4 тис. грн. у рік

Звідси начислення на заробітню плату складе:

                             ∆Н = 50,4 ∙ 38,8\100 = 19,56 тис. грн. у рік.