Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 6

Кількість порошкової фарби, що одноразово використовується споживачем, може варіювати від однієї до сотень упаковок. Важливо звернути увагу на те, чи не перетерпів порошок змін у процесі транспортування та збереження, чи зберігає він свої початкові властивості. Звичайно приходиться констатувати факт деякого ущільнення фарб у період транспортування внаслідок вібрації та тряски. Це ще не є дефектом фарби. Набагато важливіше знати, чи не відбулися хімічні процеси тужавлення. Таке явище може мати місце, якщо матеріал нагрівався понад припустиму межу. Хімічні перетворення роблять матеріал непридатним для використання. Будь-які механічні впливи, як, наприклад, просівання, струшування, псевдоожиження, можуть зменшити агрегацію часток, що не впливає на головну властивість - здат­ність до плавлення та розтікання матеріалу по поверхні.

Хімічним реакціям під впливом підвищених температур особливо піддаються порошкові фарби швидкого або низькотемпературного затвердження. У результаті хімічного старіння спостерігається не тільки зменшення плинності на стадії плавлення але й затвердження в частках без повного спікання порошку. Тому необхідно дотримувати визначені умови підчас транспортування та збереження фарб. Для переве­зення деяких видів порошкових матеріалів з високою реакційною здатністю іноді необхідно використовувати холодильне устаткування. Велика частина фарб, однак, не вимагає спеціальних умов перевезення та збереження.

Варто вести записи по обліку матеріалів для виготовлення покриттів, у яких вказувати дату одержання, номера продукції, номера партій їх кількість; при необхідності фіксувати інформацію про температурний вплив під час відвантаження (температурні умови), створювати спеціальні ярлики з вказівкою подробиць, отриманих від постачальника. Претензії по якості отриманого порошку найкраще пред’являти постачальнику одразу після одержання продукту.

Матеріали, відомі своєю чутливістю до умов збереження, повинні бути пере­вірені перед використанням. Порошок необхідно нанести на відповідну поверхню та провести затвердіння з метою перевірки характеристик плівкового покриття. При­йнятні результати такого тестування дадуть упевненість, що матеріал придатний для роботи та буде утворювати покриття з необхідними характеристиками.

З огляду на можливі зміни порошкових фарб у часі, варто уникати їхнього тривалого збереження, не створювати великий запас. Оптимальні умови збереження: температура - не вище 27 °С, відносна вологість повітря 50-60 %. За таких умов велика частина порошкових фарб може використовуватися протягом, принаймні 1 ро­ку. Корисно регулярно фіксувати данні про умови збереження, особливо при ви­користанні високореакційних матеріалів. Оскільки велика частина порошкових лакофарбових матеріалів має визначений термін збереження, дуже важливо постійно проводити їхню інвентаризацію для того, щоб переконатись, що термін збереження. не минув і порошок придатний для нанесення. Особливу увагу при збереженні варто приділити впливу температури та вологості. Не можна розміщати виробничі запаси порошкових фарб у безпосередній близькості від джерел тепла, таких, як печі, казан центрального опалення, обігрівач та ін. Упакування для порошку повинне забезпечувати захист умісту від стиску, тому що це може привести до утворення грудок, що не так просто розбити. Не слід складати на збереження ушкоджені упакування.

Деякі порошкові матеріали зі спеціальними властивостями, особливо призначені для одержання декоративних покрить, вимагають підвищеної уваги до умов збереження внаслідок необхідності відповідати визначеним вимогам. Такі порошкові фарби повинні бути сипучими та вільно текучими, легко псевдорозріджуваними та придатними приймати й утримувати необхідний електростатичний заряд у процесі нанесення покриттів. Тому важливо зберігати матеріал так, щоб дані властивості не змінювалися. Властивості фарб змінюються при збереженні, зокрема, за наступними причинами:

- поглинання вологи з повітря,   

- різні забруднення,