Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 26

Зворотна іонізація проявляється не тільки у випадках зарядки коронним розрядом, але й може спостерігатися також  при застосуванні розпилювачів із зарядкою тертям. Однак відсутність вільних іонів у випадку зарядки тертям затримує зворотну іонізацію та робить її помітною тільки у випадку дуже товстого порошкового шару (звичайно більш 0,25мм).

Трибостатична зарядка (зарядка тертям)

Трибоелектрика була самим першим методом надання електростатичного заряду матеріалам, відомим людству. У цьому випадку електростатичний заряд  виробляється тертям одного матеріалу по іншому.

Матеріали з різними фізико-хімічними властивостями можутьобмінювати­ся електронами при безпосередньому контакті один з одним. Деякі матеріали легко віддають електрони, тоді як інші охоче їх приймають. Тертя поліпшуєкон­такт між матеріалами та полегшує обмін електронами. Розпилювачі з трибостатич­ною зарядкою порошку сконструйовані із таким розрахунком, щоб створити умо­ви для численних зіткнень часток порошку з заряджаючою поверхнею усередині розпилювача. В результаті цих численних зіткнень між поверхнею та частками здійснюється передача електричного заряду.

Різні матеріали можуть бути вибудовані в так називаний "трибоелектричний ряд", у якому матеріали класифікуються потому, наскільки легко вонисприймають електрони. Матеріали, що легше всього віддають електроні; (донори) представлені у верхній частині ряду, тоді як матеріали, що легше всього приймають електрони (акцептори),  у нижній частині. Якщо терти один об одного дваматеріали, один із яких є гарним донором, а інший- гарним акцептором, то електрони будуть переходити від донора до акцептора. Оскільки донор втрачає електрони, він здобуває позитивний заряд, тоді якакцептор приймає електрони, стаючи при цьому зарядженим негативно. Чим далі один від одного розташовані матеріали в трибостатичному ряду, тим краще вони заряджаються при терті.

Одним з найкращих акцепторів у трибостатичному ряду є політетрафторетилен(тефлон). 

Урозпилювачах із трибостатичною зарядкою важливо збільшити число та силу зіткнень між частками порошку та заряджаючими поверхнями розпилювача. Одна  з основних проблем при розробці розпилювача з трибостатичною зарядкою полягає в створенні умов для ефективної передачі заряду при зведенні до мінімуму зносу та налипання часток на частини розпилювача під дією ударів. Оскільки тефлон забезпечує гарну зарядку більшості порошкових матеріалів, має відносно високу зносостійкість та стійкий до налипання часток під дією ударів, його використання в розпилювачах із трибостатичною зарядкою є кращим.

Різновиди розпилювачів

Трибостатичний розпилювач. На мал. 6.5 показана конструкція та принцип роботи типового розпилювача з трибозарядкою. Оскільки потік порошку через розпилювач постійний, передача заряду також постійна. При передачі заряду  однієї полярності часткам порошку, що залишає розпилювач, на зарядній поверхні розпилювача утвориться заряд протилежної полярності, який повинен постійно відводитися від розпилювача. Це вимагає ефективного заземлення для безупинного зняття заряду з розпилювача. Без такого ефективного відводу заряду на  землю зарядна поверхня швидко насититься зарядом, й процес зарядки припиниться, накопичений ж заряд, викликає дуговий розряд на найближчий заземлений предмет. Такий дуговий розряд може проходити через повітря, уздовж поверхні чи може навіть пробити стінку корпуса розпилювача.

У будь-якому випадку цей ефект небажаний і потенційно небезпечний, то­му заземлення розпилювача з трибостатичною зарядкою дуже необхідно.

мал.6.5 Розпилювач.

1-подача повітря, 2- подача порошку, 3-заземлення,4-зарядний пристрій, 5- розпилююча насадка, 6- порошок

Як відзначалося раніше, у розпилювачах із трибостатичною зарядкою не використовується електрична напруга для зарядки порошку, та між розпилювачем та деталлю не створюється ні сильного електричного поля, ні іонного струму. Від­сутність електричного поля й іонного струму допомагає проникненню порошку на ті ділянки, де діє ефект клітки Фарадея та забезпечує якісне профарбовування. Крім того, завдяки відсутності зарядних електродів є велика необхідність в розробці багатоструминних насадок для розпилювачів із трибостатичною зарядкою. Такі насадки (мал.6.6)