Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 18

Qн = 170 м3/год; Н = 0,25 мПа; ή = 0,72; з електродвигуном ВАО 81-4 N = 40 кВт; n = 1470 об/хв.

-  ємність ванни промивання:

        Vв1 = Qн · tв/60 = 170 · 2/60 = 5,6 м3  ,

де  tв = 2 хв – час роботи насоса до повного спорожнювання ванни.

-  довжина ванни промивання:

        Lв1 = Vв1/ Fy1 + 0,16 = 5,6/2,37 + 0,16 = 2,5 м.

Приймаємо довжину ванни Lв1 = 2,5 м.,

Зона другого промивання (активації) аналогічна зоні першого промивання.

Зона фосфатування:

- Кількість контурів по довжині зони фосфатування (контур складається з двох     частин):

          h1 = J1/tk + 1 = 2,4/0,4 + 1 = 7 шт.

-  число насадок на контурі прийнято конструктивно 20 шт.

-  число насадок на всіх контурах зони фосфатування:

  nc1 = 20 · 7 = 140 шт.

-  загальна витрата розчину:

             Qн = qc · nc1 = 0,72 · 140 = 100,8 м3/год

Вибираємо відцентровий кислотний насос 8х12кI-2м

Qн = 170 м3/год; Н = 0,25 мПа; ή = 0,72; з електродвигуном ВАО 81-4 N = 40 кВт; n = 1470 об/хв.

-  ємність ванни фосфатування:

        Vв1 = Qн · tв/60 = 170 · 2/60 = 5,6 м3  ,

де  tв = 2 хв – час роботи насоса до повного спорожнювання ванни.

-  довжина ванни фосфатування:

        Lв1 = Vв1/ Fy1 + 0,16 = 5,6/2,37 + 0,16 = 2,5 м.

Приймаємо довжину ванни Lв1 = 2,5 м.,

де Fy1 – площу бічної стінки ванни, 0,16 – подвоєна товщина стінки теплоізоляції.

Зона першого промивання після фосфатування:

- Кількість контурів по довжині зони промивання (контур складається з двох     частин):

        h2 = J2/tk + 1 = 1,2/0,4 + 1 = 4 шт.

Приймаємо конструктивно 6 шт.

-  число насадок на контурі прийнято конструктивно 20 шт.

-  число насадок на всіх контурах зони промивання:

  nc2 = 20 · 6 = 120 шт.

-  загальна витрата розчину:

             Qн = qc · nc2 = 0,72 · 120 = 86,4 м3/год

Вибираємо відцентровий кислотний насос 8х12кI-2м

Qн = 170 м3/год; Н = 0,25 мПа; ή = 0,72; з електродвигуном ВАО 81-4 N = 40 кВт; n = 1470 об/хв.

-  ємність ванни промивання:

        Vв1 = Qн · tв/60 = 170 · 2/60 = 5,6 м3  ,де 

tв = 2 хв – час роботи насоса до повного спорожнювання ванни.

-  довжина ванни промивання:

        Lв1 = Vв1/ Fy1 + 0,16 = 5,6/2,37 + 0,16 = 2,5 м.

Приймаємо довжину ванни Lв1 = 2,5 м.,

Зона другого промивання після фосфатування аналогічна зоні першого промивання.

6.1.3 Розрахунок витяжної вентиляції:

Проріз для проходу виробів:

-  ширина: У = 0,8 м.

-  висота: Н = 2 м.

Температура цеху tн = 20ºС

Питома вага повітря при 20ºС – Uн = 1,205 кг/м3

Середня температура повітря в агрегаті tа = 50ºС

Питома вага повітря при 50ºС – Uв = 1,093 кг/м3

Визначаємо кількість пароповітряної суміші, що під дією теплового напору могла б вийти через відкритий проріз:

                        J1 = 0,76 кг/сек.

Визначаємо витрату стиснутого повітря на обдування:

-  число контурів – nв1 = 3 шт.

-  число сопів на одному контурі – hв2 = 14 шт.

-  витрата повітря соплом Ø2 мм – g = 9 м3/год при 20 ºС

J2 = 3 · 14 · 9 = 378 нм3/год = 445 м3/год.

J3 = 445 · 1,205 = 534 кг/год.

Визначаємо загальну кількість повітря, що видаляється витяжною вентиляцією:

        J = 2 · J1 + J2 = 5472 + 534 = 6000 кг/год.

При температурі в агрегаті 50ºС – Uв = 1,093 кг/м3

J1 = 6000/1,093 = 5500 м3/год

У системі витяжної вентиляції встановлюються вологовідділювачи, опір системи приймається Н = 0,8 мПА.

Вибираємо відцентровий вентилятор Ц9 – 57 №8 виконання – 1

Q = 6000 м3/год, Н = 0,8 мПа

6.2 Сушіння виробів після хімічної підготовки поверхні

Сушіння виробів від вологи здійснюється в сушильній камері конвекційного типу яка працює на природному газі. Вироби транспортуються в камері підвісним конвеєром. Принцип сушіння – конвекційний теплообмін, у якому передача тепла відбувається при безпосередньому зіткненні підготовленої поверхні до фарбування з гарячим повітрям яке циркулює [   ] .

6.2.1 Розрахунок сушильної конвекційної камери

Сушильна камера являє собою металеву камеру з прорізами для проходу виробів і складається з:

-  каркаса;

-  системи спалювання палива;

-  вентиляційної установки і повітроводів;