Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 30

З цією метою систему заземлення виконуємо шляхом заглиблення мідногострижня в землю на глибину від 2,4 до 3м, у залежності від розташування грунтовихвод. Електричний опір між деталлю та землею не повинний перевищувати 10 Ом. Необхідно проводити регулярні перевірки заземлення за допомогою мегаомметра як частину планово-профілактичних заходів.

Міцністьі стійкість положення. Підвіски повинні бути легкими, але досить міцними, витримувати необхідні операції при завантаженні/розвантаженні  виробів, успішно, функціонувати в умовах нагрівання. Твердість конструкції повинна зводити до мінімумухитання та повороти, забезпечуючи стабільну та постійну орієнтацію деталі. Підвіски повинні добре входити в зчеплення з конвеєром та рухатися рівномірно, не допускаючи розгойдування деталей більш ніж на 2-3см у будь-якому напрямку при проходженні деталей через зону фарбування.

Стійкість підвіски та деталі також важлива під час проведення операцій хімічного очищення та промивання, під час яких на деталі розпорошуються вода та хімікати під досить великим тиском.

Таким чином, підвіски повинні стабільно утримувати деталі під час руху конвеєра, але бути рухливими, повертатися в належне положення після нахилів, спусків та поворотів конвеєра.

Міцне кріплення на конвеєрі. Кріплення підвісок на конвеєрі повинне бути таким, щоб звести до мінімуму його розгойдування та коливання. Крім цього, повинний бути передбачений достатній простір між кріпленням гачка на конвеєрі та детал­лю (хвостовик). Якщо деталь знаходиться ближче до вузла конвеєрного кріплен­ня, можуть виникнути проблеми, пов'язані з попаданням порошку в конвеєрний тракт та на ланцюг. При короткому хвостовику підвіски верх деталей може погано покриватися порошком, чи навпаки, на них може попадати бруд з конвеєра, що може стати причиною забруднення покриттів.

Контактні крапки між деталлю та підвіскою, а також між підвіскою та конвеєром особливо важливі для досягнення максимальної ефективності фарбування. Звичай­но однієї контактної крапки на деталі досить для гарного заземлення. Однак для забезпечення більш надійного заземлення деталі бажано мати кілька контактних крапок. Контактні крапки між конвеєром та деталлю повинні підтримуватися чистими, вільними від фарби, щоб забезпечити гарне заземлення. Підвіски для декількох де­талей повинні завантажуватися цілком, щоб виключити втрати порошку який не використовується.

7 АВТОМАТИЗАЦІЯ

7.1 Основні відомості по автоматизації виробництва

Автоматизацією виробничого процесу називається така організація цього процесу, при яких його технологічні операції  здійснюються автоматично за допомогою спеціальних технічних пристроїв без особистої участі людини.

У даному проекті об'єктом автоматизації є апарат хімічної підготовки поверхні під фарбування безперервної дії. Для контролю  й регулювання параметрів установлені прилади: регулювання температури, контролю якості, контролю витрати й регулювання рівня.

Опис контурів зроблений відповідно до навчальної літератури [19 ]

7.2 Опис функціональної схеми автоматизації

7.2.1 Контур регулювання подачі  води .

Як первинний перетворювач у трубопроводі подачі води встановлена камерна діафрагма ДК-6, призначена для створення перепаду тиску. Сигнал перетворюється в бесшкальном диференціальному манометрі ДМ-П. Далі сигнал надходить на вторинний прилад зі станції керування ПВ10.1Е, де реєструється. І, якщо сигнал не відповідає заданим параметрам, надходить на пневматичний регулятор ПР3.31М. 1, що впливає на регулювальний клапан із пневмоприводом 25 ч 30 м. Контури регулювання фосфатую чого та обезжирючого растворів описується аналогічно. 

7.2.2 Контур регулювання температури на вході в барабані

Датчиком температури є термометр опору ТСМ 50М, сигнал з якого у вигляді зміни опору сприймається вторинним приладом КСМ-3М 1800Д, що показує й реєструє на діаграмному папері величину температури з убудованим пневматичним регулятором. Регулюючий вплив надходить на панель керування ПП12.2, що керує регулювальним клапаном пневмопривода 25 ч 30 хв.