Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 27

мал. 6.6 Розпилюючи насадки

можутьмати конфігурацію, що відповідає конкретному профілю деталі для розпилення порошку точно в ті місця, де це необхідно. Використання багатострумінних насадок із трибостатичними розпилювачами - одна з основних переваг технології використання трибостатичної зарядки. Ці насадки поділяють єдиний потік порошку на численні більш дрібні потоки, перетворюючи розпилювач, власне кажучи, у безліч дрібних розпилювачів. Швидкість порошку, що залишає ко­жний з "пальців" такої насадки, звичайно мала; це дозволяє розміщати розпилю­вач ближче до деталі для нанесення порошку з більшою точністю і рівномірністю.

Трибостатичні системи в порівнянні із системами, що використовують коронний розряд, мають деякі переваги, що полягають у можливості нанесення покрить на деталі складної форми й у забезпеченні високої якості та рівномірності обробки, але через підвищену чутливість до сполуки матеріалу порошків та ступеня полідисперсності їхня ефективність може бути неоднозначною. У залежності від того, наскільки далеко один від одного розташовані два матеріали в трибостатичному ряду, у тому самому розпилювачі порошки однієї сполуки будуть заряджатися краще, ніж порошки іншої сполуки. Найчастіше зміни в результатах нанесення різних фарб можуть бути відчутні.

Чутливість систем із трибостатичною зарядкою знов-таки випливає із

самої природи даного методу зарядки. Оскільки на ефективність зарядки впливають кількість та сила зіткнень між частками порошку та зарядних поверхонь розпилювача,  більш великі частки порошку, що вдаряють по цих зарядних поверхнях з біль­шою силою, заряджаються краще. Крім того, велика площа поверхні цих часток буде також вносити вклад у їх більш ефективну зарядку.

Таким чином, унаслідок розходжень в ефективності зарядки між частками різних розмірів необхідно звертати увагу не тільки на сполуку порошків, але також й на розподіл їхніх часток по розмірах. Якщо розкид за розмірами часток занадто великий, то більш великі частки будуть осідати на деталях більш ефективно, чим більш дрібні. Це означає, що більш дрібні частки будуть накопичуватися в системі регенерації. Якщо конфігурація виробу така, що ступінь осадження по­рошку на ньому при першому проході нижче 50 %, те поступове нагромадження дрібних часток у системі регенерації може привести до поступового зниження ефективності роботи всієї системи. Для запобігання цього явища бажано, викори­стовувати порошкові фарби з більш вузьким розподілом часток за розмірами.

Розпилювачі з використанням трибостатичної зарядки конструктивно більш надійні, чим розпилювачі із зарядкою в полі коронного розряду, оскільки зони не мають елементів, що перетворюють високу напругу. За винятком проводу заземлення, ці розпилювачі є цілком механічними, чуттєвими тільки до природного зносу. Однак усередині розпилювачі з трибостатичною зарядкою мають складний пристрій, що забезпечує необхідне тертя для зарядки порошку. Велике число трубчастих елементів усередині розпилювача може збільшити час, необхідний для очищення пристрою при переході з кольору на колір. Крім того, поступовий  знос внутрішніх елементів таких розпилювачів буде в підсумку впливати на ефективність зарядки.

Загалом, якщо необхідно нанести фарби на деталі надскладної конфігурації, або багато шарів фарби для одержання товстих покриттів, технологія трибостатичної зарядки може забезпечити перевагу, яку іноді неможливо одержати при вико­нанні системи з коронним розрядом. Якщо в останньому випадку якось вдається вирішити цю проблему при ручному нанесенні фарб, то при трибостатичному нанесенні той же результат можна одержати на автоматизованих установках.        

Механізми переміщення розпилювачів

Для зменшення числа розпилювачів при фарбуванні великогабаритних виробів використовують механізми переміщення. Вони можуть переміщати одно­часно кілька розпилювачів (від 2 до 6).