Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 17

Зона агрегата

Тривалість

перебування

в зоні, хв.

Довжина зони, м.

Темп.,

ºС

Розрахункова,

м

Прийнята, м

Тамбур вхідний

1,0

1,2

1,2

Зони:

Однобічного стоку

1,0

1,2

1,2

Знежирення

2,0

2,4

2,4

20 – 60

Двостороннього стоку

1,5

1,8

1,8

Першого промивання

1,0

1,2

1,2

18 – 22

Двостороннього стоку

1,5

1,8

1,8

Другого промивання/активації

1,0

1,2

1,2

18 – 22

Двостороннього стоку

1,5

1,8

1,8

Фосфатування

2,0

2,4

2,4

20 – 60

Двостороннього стоку

1,5

1,8

1,8

Першого промивання

після фосфатування

1,0

1,2

1,2

18 – 22

Двостороннього стоку

1,5

1,8

1,8

Другого промивання

після фосфатування

1,0

1,2

1,2

18 – 22

Однобічного стоку

1,0

1,2

1,2

Тамбур вихідний

1,2

1,2

РАЗОМ:

23,4

._                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           _5

6.1.2 Розрахунок зон АХПП

Зона знежирення:

- Кількість контурів по довжині зони знежирення (контур складається з двох     частин):

    h1 = J1/tk + 1 = 2,4/0,4 + 1 = 7 шт.

де:  tk – крок контурів = 0,4 м.

-  число насадок на контурі прийнято конструктивно 20 шт.

-  число насадок на всіх контурах зони знежирення:

  nc1 = 20 · 7 = 140 шт.

-  витрата розчину через одну насадку:

Приймаємо щілинну насадку розмірами 6 х 3 мм.

     м3/год

де µ - коефіцієнт витрати рідини через насадку

     39,6 – коефіцієнт витікання рідини через насадку

     d – діаметр отвору = 4,8 мм

      р = 0,25 мПА – тиск перед насадкою

                      qc = 0,72 м3/год

-  загальна витрата розчину:

             Qн = qc · nc1 = 0,72 · 140 = 100,8 м3/год

Вибираємо відцентровий кислотний насос 8х12кI-2м

Qн = 170 м3/год; Н = 0,25 мПа; ή = 0,72; з електродвигуном ВАО 81-4 N = 40 кВт; n = 1470 об/хв.

-  ємність ванни знежирення:

        Vв1 = Qн · tв/60 = 170 · 2/60 = 5,6 м3  ,де 

tв = 2 хв – час роботи насоса до повного спорожнювання ванни.

-  довжина ванни знежирення:

        Lв1 = Vв1/ Fy1 + 0,16 = 5,6/2,37 + 0,16 = 2,5 м.

Приймаємо довжину ванни Lв1 = 2,5 м.,

де Fy1 – площу бічної стінки ванни, 0,16 – подвоєна товщина стінки теплоізоляції.

Зона промивання після знежирення:

- Кількість контурів по довжині зони промивання (контур складається з двох     частин):

        h2 = J2/tk + 1 = 1,2/0,4 + 1 = 4 шт.

Приймаємо конструктивно 6 шт.

-  число насадок на контурі прийнято конструктивно 20 шт.

-  число насадок на всіх контурах зони промивання:

  nc2 = 20 · 6 = 120 шт.

-  загальна витрата розчину:

             Qн = qc · nc2 = 0,72 · 120 = 86,4 м3/год

Вибираємо відцентровий кислотний насос 8х12кI-2м