Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 7

- надлишковий вплив теплоти.

Порошковий матеріал, залишений у бункері на ніч, може поглинути вологу, що затрудить його нанесення. Якщо ця проблема виникає часто, необхідно прийня­ти міри до її усунення, наприклад, за допомогою псевдорозрідження порошку в апа­раті сухим повітрям.

Проблему представляє і забруднення фарб після розкриття тарного місця (коробки, шухляди). Якщо порошок не використаний цілком, коробки що залишилися повинні бути повторно закупорені герметично. Необхідно закрити пластикові паке­ти та заклеїти липкою стрічкою коробки з гофрованого картону, щоб пил, сторонні порошки та інші забруднення не потрапили в тару та не зіпсували порошок. Не можна використовувати повторно тару з-під порошку для збереження нової продукції. Це може привести до її забруднення. Не слід зберігати порошкові фарби поблизу лінії нанесення покриття або поблизу печей. Надлишковий вплив високої температурі може привести до спікання або хімічного старіння фарб.

Порошок легко всмоктує атмосферну вологу, тому дуже важливо обмежити вплив на нього атмосфери в період виробничого простою. Для запобігання зволоження фарб використовують герметичні бункери та живильники. Псевдоожиження порошку чистим сухим повітрям перед нанесенням покриття є способом підсушу­вання зволоженого порошку.

Якщо умови збереження фарби відрізняються від умов одержання з неї покриття, вона повинна бути піддана акліматизації в межах зони нанесення покриття. Особливо це необхідно, якщо температура на складах, де зберігається порошок, набагато нижче, ніж на ділянці, на якій здійснюється нанесення фарби. Підігрів виключає конденсацію вологи в порошку.

Грудки, що можуть утворюватися в порошку час від часу, легко можуть бути вилучені просіванням через сито. Практика просівання всього порошку перед використанням є гарною гарантією успішної роботи устаткування для нанесення покриттів.

Навантаження та розвантаження порошку повинні завжди здійснюватися за допомогою відповідного устаткування щоб уникнути забруднення фарби та з метою за­хисту персоналу від пилу що утворюється в повітрі.


2  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ВИРОБНИЦТВА

На дипломне проектування представлена розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування.

Продуктивність лінії фарбування – 30000 шт. на рік.

Габаритні розміри l х h x d   1000 x 2000 x 500. Товщина стінки 5мм.

Шафа складається з двох бокових стінок (500 х 2000 х 5), двох горизонтальних стінок (1000 х 500 х 5), задньої стінки  та дверей (1000 х 2000 х 5).

Технічні данні шаф для електроустаткування:

-  вага шафи – 273 кг

-  матеріал – сталь низьковуглицева конструкційна

-  площа поверхні – 0,5- 2м2

-  ступінь зажиреності – перша

Умови експлуатації:

Клімат помірний, категорія розміщення згідно з ГОСТ 15150 – 169 під навісом або в приміщенні з вільним доступом навколишнього повітря 2.

Вимоги до фарбування:

-  клас покриття поверхні ΙΙΙ за ГОСТ 9032 – 74       

-  товщина покриття, не менш 40мкм

-  адгезія – 1 бал за ГОСТ 15140 – 78

-  міцність плівки при ударі 50см за ГОСТ 4765 – 73 

-  еластичність плівки на згин, не менш 1мм за ГОСТ 6806 – 73

-  стійкість плівки в камері сольового туману, не менш 800 год. за ГОСТ 9.401 – 91.

Розрахунок швидкості конвеєра:

Lконв = 1,20 м., - крок підвісок конвеєра

Плін = 30 000 шт., - продуктивність лінії фарбування

Фр.ч. = 3810 год., - річний фонд робочого часу

К = 0,8 – коефіцієнт завантаження обладнання

                 ,де

Lконв = 1,2 м. – крок підвісок конвеєра;

Плін = 30000 шт. – продуктивність лінії фарбування;

Фр.ч. = 3810 год., - річний фонд робочого часу;

К = 0,8 – коефіцієнт завантаження обладнання.

Приймаємо швидкість конвеєра Vконв = 1,2 м/хв.

Звідки середня погодинна програма:

-  штук підвісок – 60 шт/год.;

-  по вазі – 2730 кг/год.;

-  по поверхні 35 м2/год.;

-  вага підвіски з виробами, макс. – 90кг.      

3 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ВИРОБНИЦТВА Й УСТАТКУВАННЯ

3.1 Вибір лакофарбового матеріалу