Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 35

Працівники охорони праці не можуть притягуватися до виконання функцій, не  передбачених  Законом “Про охорону праці” та  даним  Типовим положенням [21].

Перелік шкідливих та небезпечних виробничих чинників у процесі  фарбування шаф для електроустаткування представлені у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 -  Перелік шкідливих та небезпечних чинників у процесі  фарбування шаф для електроустаткування [23].

Шкідливі та небезпечні виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Токсичні речовини (ТМЗ, концентрат фосфатуючий, нітрит натрію, активатор)    

Апарат хімічної підготовки поверхні

Шум, вібрація

Вентиляційна система, технологічне обладнання,

Електрична напруга (380, 220 В)

Щит керування, електроприлади

Вибухо- пожежонебезпечна- порошкова фарба

Ділянка напилювання

9.4 Промислова санітарія

Шкідливі речовини, які зустрічаються у процесі  фарбування шаф для електроустаткування представлені в таблиці 9.2   [24,25]

   Таблиця 9.2 - Шкідливі речовини, які зустрічаються у процесі  фарбування шаф для електроустаткування

Речовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

1

2

3

4

Технічний миючий засіб Ridoline 1372

Дратівна дія на шкіру, слизувату оболонку око, органи подиху. Спостерігається ураження слизуватої носа

0.5

2

Концентрат фосфатуючий Grenodine 4452 Prep

Пари викликають атрофічні процеси в слизистій оболонці  носа, запальні захворювання шкіри, опіки.

0.5

2

Активатор Fixodine 50

Подразнює дихальні шляхи, слизисту оболонку очей. Приводить до набряку легенів.

0.05

1

Нітрит натрію

Викликає розширення судин й утворення в крові метгемоглабулина, набряклість кистей рук.

0,5

2

9.5 Метеорологічні умови

Визначаємо категорію робіт, що виконуються працівниками за енерговитратами-IIб. Метеорологічні умови, що визначаються температурою

(t,ºC), відносною вологістю (φ, %) та швидкістю руху повітря в приміщенні (V, м/с) в холодний та теплий періоди року, надані в таблиці 9.3

Таблиця 9.3 – Значення оптимальних та допустимих параметрів метеорологічних умов в холодний та теплий періоди року  [27]

Період року

Категорія робіт по енерговитратам

Температура,

ºC

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний

      Середньої важкості   - II б

Допустимі

15-21

Не більш 75

0,4

Оптимальні

17-19

40-60

0,2

Теплий

Середньої важкості   - II б

Допустимі

16-27

65

0,2-0,5

Оптимальні

20-22

40-60

0,4

9.6Вентиляція

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату  в основних робочих приміщеннях передбачаємо систему вентиляції та опалення.

За способом  подачі повітря обираємо штучну та природню  вентиляцію, за об’ємом обхвату приміщення – загально обмінну та місцеву, за напрямком руху повітряного потоку – припливно-витяжну, за часом дії постійно діюча вентиляція та аварійна.

Вибираємо центральне опалення за об’ємом обхвату приміщень [27].

9.7Освітлення

Для роботи в приміщенні цеху використовуємо природне та штучне освітлення. Виходячи з найменшого розміру об’єкту розрізнення (1 – 5), зорові роботи відносяться до III - го розряду. Природне освітленя-верхне.

Розрахуємо коефіцієнт освітленості за формулою:

 (%),

де  - коефіцієнт природної освітленості (КПО) для IV пояса світлового клімату;

- коефіцієнт природної освітленості для III пояса світлового клімату;

m – коефіцієнт світлового клімату (0,9);

с – коефіцієнт сонячного клімату (1 - 75)

У нашому випадку =5, с =1. Таким чином, = 5•0,9•1 = 4,5 %. Мінімальна освітленість при загальному штучному освітленні дорівнює 200 лк. Передбачені також люмінесцентні лампи ЛД 80 – 4. Характеристика освітлення у приміщенні надано у таблиці 9.4