Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування, страница 29

Розрахунок камери тужавіння порошкової фарби виконаний на ПВЄМ за  допомогою програми ВАS1 мовою програмування ВАSІС. Розрахунок представлений у додатку а.

6.6 Охолодження виробів після тужавіння порошкової фарби

Охолоджувальна камера призначена для примусового охолодження виробів після тужавіння фарби з наступним зніманням виробів з конвеєра й укладанням у тару.

У зв'язку з тим, що знімання виробів здійснюється вручну, температура виробів при зніманні не повинна перевищувати 35 °С.

6.6.1 Розрахунок охолоджувальної камери

Дані для розрахунку:

Погодинна програма:

-  штук підвісок – 60 шт/год.;

-  по вазі – φізд = 2730 кг/год.;

-  по поверхні – Fu = 35 м2/год.;    

-  час охолодження виробів – T = 6 хв.;

-  швідкість конвеєра - Vк = 1,2 м/хв.;

-  температура виробу, що надходить -  tизд = 200 °С;

-  початкова температура холодного повітря, середня температура самого жаркого місяця в м. Харків (СниП ІІ-А6-62) – t = 26,5 ºС;

-  кінцева температура холодного повітря - t2у  = 36,5 ºС;

-  кінцева температура виробу що виходить з камери – tк.изд = 35 °С;

-   крок підвісок – Lп = 1,2 м;

-  теплоємність металу - См = 0,115 ккал/кг°С;

-  теплоємність повітря – Св = 0,24 ккал/кг°С;

-  погонна вага підвісного конвеєра – q1 = 25 кг/п.м.;

-  вага підвісного конвеєра який проходить через охолоджувальну камеру    протягом години – φдо = 1,8 т/год.;

-  питома вага повітря при температурі 0°С – γ0 = 1,293 кг/м3            [4]

-  питома вага повітря при температурі 26,5°С – γ26,5 = 1,18 кг/м3     [4]

-  питома вага повітря при температурі 36,5°С – γ36,5 = 1,145 кг/м3       [4]

-  коефіцієнт запасу потужності – К = 1,3                                              [4]

-       КПД вентилятора – ήу = 0,6

6.6.2  Визначення основних розмірів камери охолодження

довжина камери:

Технологічна довжина:

                                         Lт = Vк · Т = 1,2 · 10 = 12 м.

Приймаємо довжину вхідного тамбура - 1 м.

Приймаємо довжину вихідного тамбура -1 м.

Загальна довжина камери L = 12 + 1 + 1 = 14 м.

Ширина камери (виходячи з габариту виробів) - 2 м.

Висота камери (виходячи з габариту виробів) - 3,2 м.

Габарити прорізу (ширина х висота) - 0,5м х 2,5 м.

6.6.3 Визначення кількості холодного повітря

 ,де

φ – вага холодного повітря

                   

Обсяг повітря, що надходить в камеру охолодження:

                         

Обсяг повітря, що виходить з камери охолодження:

                   

0,6 – коефіцієнт враховуючий нерівномірність нагрівання виробів.

Вибираємо по каталогу [4] для нагнітання повітря і видалення його 4 центробіжні вентилятори марки Ц 9-57№5, які комплектують 4 двигунами ВАО-51-6. N = 5,5 кВт; n = 970 об/хв.

6.7 Конструювання і обслуговування підвісок

Добре спроектовані підвіски є важливою умовою загального успіху будь-якої операції принанесенні покриттів. Система підвісок повинна забезпечувати необхідну рівномірність нанесення покриття та однакову товщину плівки при дотриманні безпеки роботи. Деталі повинні бути підвішені на конвеєрній лінії з максимально можливою щільністю. Конструкція підвісок та надійне заземлення яке вони забезпе­чуватимуть - фактори безпечної роботи систем електростатичного нанесення по­крить [4].   

6.7.1  Основні вимоги до конструкції підвісок

 Гарне заземлення для забезпечення безпеки роботи і якості покриття.

Гарне заземлення - одна з важливих умов якісного нанесення порошкової фарби способом електростатичного розпилення. Якщо деталь не заземлена або погано  заземлена, то це приведе до скупчення порошкув контактних крапках підвіски. До того ж деталь може накопичувати енергію від електростатичного зарядного при­строюі виступати як конденсатор, розряджаючи свою енергію при наближенні доземлі.Це створює можливість виникнення розряду або появи іскри, що за певних умовможуть привести до запалення зваженого в повітрі порошку. Підвіски з гарними та чистимиконтактними крапками виключають подібні явища.