Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 9

14-ий квалітет – переважний  для деталей, які обробляються різанням, у цьому випадку запис має вигляд: H14, h14, IT14/2.

Вибір квалітетів

Необхідно враховувати ряд положень:

        1 - техніко-економічні фактори. Із зменшенням допуску підвищується якість і різко збільшується вартість. Слід призначити точність, яка при менших витратах забезпечить задану працездатність.

2 - технологічні можливості - точність залежить від стану верстатів та організації технологічних процесів (спеціального пристосування).

3-можливість перевірки призначеної ї точності - досягнення точності вимірюваних засобів.

У машинобудуванні при високих вимогах до обмеження розкиду зазорів і натягів посадок використовують:

- для валів 6-ий квалітет;

- для отворів -  7-ий.

 При менших вимогах до обмеження розкиду зазорів можна використовувати  8-ий квалітет.

Позначення посадок граничних відхилень на кресленнях

Позначаються:

- умовними (буквеними) позначеннями полів допусків -  Æ40h6;

- числовими значеннями полів допусків Æ40-0.02;

- одночасним указуванням умовними (буквеними) позначеннями і в дужках числовими значеннями граничних відхилень

Æ40h6(-0.02 ).

Граничні відхилення слід призначати для всіх розмірів, зображених на кресленнях. Якщо граничні відхилення не призначені, можливі зайві витрати:

- або прагнуть точно виконати розмір;

- або  допускають грубі відхилення ( затрати металу).

Посадки  спряжених деталей, зображених на кресленні в зібраному вигляді, вказують дробом - у чисельнику для отвору, в знаменнику - для вала.

                      Принципи вибору допусків і посадок

1- метод прецедентів ( аналогів) - знаходимо аналогічні, які були раніше сконструйовані і знаходяться в експлуатації, призначаємо такі ж або аналогічні.

2 - метод подібності - є розвитком методу прецедентів.  У результаті класифікації з’явилися довідники із використання посадок.  Недолік- складність визначення ознак подібності та можливість помилки.

3 - розрахунковий метод - найбільш  обгрунтований. Вибираючи допуски і посадки намагаються максимально задовольнити вимоги, які пред’являються до деталі.

Лекція 09

Розрахунок і вибір  перехідних посадок

Перехідні посадки використовують у нерухомих роз’ємних з’єднаннях для центрування змінних деталей або деталей, які при необхідності можуть рухатися вздовж вала .

          Ці посадки характеризуються малими зазорами і натягами, що дає змогу збирати їх без великих зусиль. Відомо, що перехідні посадки утворюють, використовуючи основні відхилення J, K, M, N (j, k, m, n), наприклад для системи отвору:   H/j ,  H/k; H /m; H/n.

Перехідні посадки передбачені тільки в квалітетах  4 – 8, як правило, точність вала посадки повинна бути вища на 1, ніж точність отвору.

В перехідних посадках можна одержати або найбільший натяг, або найбільший зазор. Легкість  складання і розбирання з’єднань з перехідними посадками визначається ймовірністю отримання в них зазорів або натягів.

Приклад: Дано з’єднання Æ 60 H7/m6

Для цього з’єднання  Smax = 30-11=19; Nmax  = 0 - 30=-30

Допуск для посадки дорівнює сумі допусків вала і отвору: 

TD+Td=49 мкм

    Вважаємо, що розсіювання розмірів отвору і вала підпорядковується закону нормального розподілу і допуск деталей дорівнює полю розсіювання, Т =6s:

sотв=; sвала =   

  Середньоквадратичне відхилення:

5,92 = 6мкм.

 Визначимо значення натягу при середніх, найбільш ймовірних,   значеннях розмірів отвору і вала:   15 - 9,5= 5,5 мкм.

Заштрихована площа характеризує ймовірність отримання натягів, тобто площі, обмеженою ординатою, яка розташована на відстані 5,5 мкм від лінії симетрії . Виразимо значення ординати між натягом і зазором (х=5,5) у частках sпос;         

Користуючись таблицею значень інтегралів функції нормального розподілу, маємо:   Ф(0,91) = 0,3186, отже, імовірність натягів 0,5+0,3186 = 0,8186, або 81,86 %

      Відповідно ймовірність появи зазорів 100 - 81,86 =18,14%.

Перехідні посадки характеризують значенням середнього натягу, який зростає в ряді : H/js; H/j; H/k; H/m; H/n.

Гладкі калібри та їх допуски