Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 17

- хонінгуванням зубців.

Контакт зубців у передачі

Зубці повинні доторкуватись по всій довжині контактних ліній, тоді:

- навантаження рівномірно розподіляється;

- виключається концентрація навантаження;

- рівномірно змащується зачеплення;

- забезпечується розрахункова міцність зубців.

Рівномірність контакту визначається за плямою контакту.

     Комплексний показник - сумарна пряма контакту - частина активної поверхні зубця зубчастого колеса, на якій розташовуються сліди прилягання зубців парного колеса після обертання його при заданому навантаженні.

Миттєва пряма контакту - після повороту колеса на один оберт при легкому гальмуванні.

Повнота контакту залежить від ряду похибок:

- похибки кроку зачеплення;

- напрямку зубців Fbr ;

- непаралельності осей коліс;

- перекосу осей.

Лекція 17

Вид спряження зубців зубчастих коліс

Характер спряження визначається бічним зазором, який відраховують по нормалі до бічних поверхонь зубців.

Він необхідний для:

- компенсації похибок виготовлення і складання;

- створення розрахункових умов змащування;

- запобігання заклинюванню передачі;

Бічний зазор визначається:

- гарантованим зазором jn min ;

- допуском на нього Tjn ;

Призначається  з урахуванням умов роботи.

Установлено 6 видів спряженьзубчастих коліс, які  визначають різноманітні  значення jn min, 8 видів допусків на  jnmin і 6 класів відхилень міжосьової відстані.

Гарантований зазор у кожному спряженні забезпечується.

Відповідність видів спряжень і видів допусків на них допускається змінювати, крім того, введені додаткові допуски z, y, x.

Бічний зазор забезпечують при виготовленні зубчастого колеса шляхом радіального зміщення різального інструменту від його номінального положення в тіло заготовки колеса.

Додаткове зміщення вихідного контуру EHr призначають залежно від ступеня точності:

- за нормами плавності;

- за видом спряження.

Найменше зміщення - EHS, TH - допуск на дане зміщення. Зміщення вихідного контуру EHr з бічним зазором jn

можна встановити із трикутника:    jn min=2EHS*sina

Гарантований бічний зазор повинен бути достатнім для:

- компенсації теплових деформацій передачі;

- забезпечити заданий режим змащування.

Умовні позначення точності зубчастих коліс

Наприклад:             точніше на 2    точніше на будь-яку

                                  грубіше на 1    грубіше на 1

                                            8  -  7  -  6    B a/VI  СТ  СЭВ  641-77

Ступінь точності:                   за нормами кінематичної точності

                                                         плавність роботи

                                                           пляма контакту 

                                                            вид спряження

                                                            допуск на бічний зазор

Якщо всі норми точності однакові за ступенем точності, то у позначенні ступінь точності вказують один раз, а допуск бічного зазору окремо не позначають:

7-С ГОСТ 641-77

Вимірювання зубчастих коліс

Точність окремого зубчастого колеса не гарантує отримання якісної зубчастої передачі

     Наприклад: - бічний зазор залежить від аw ;

                         - повнота контакту - від співвісності валів.

     Необхідна перевірка якості зібраних зубчастих коліс під навантаженням.

Дотримуються наступних положень:

-перевіряти комплексні показники, а не елементні, оскільки елементні можуть компенсувати або підсилювати похибку;

-вимірювати на робочій осі, оскільки інші бази вносять похибку;

-уникати методів контролю, які потребують математичної обробки результатів.

Комплексний контроль кінематичної похибки

          1,2 - еталонні зубчасті колеса; 3 - колесо, яке перевіряється, змонтоване на втулці.

          При відсутності похибки вали обертаються синхронно, в  протилежному випадку датчик фіксує на діаграмі  відхилення.  1,2-скляні лімби, 3,4-зубчасті колеса. Переміщення штрихів викликають імпульси струму у фото діодах. Зсув фаз імпульсів, який  викликаний кінематичною  похибкою, визначається  фазометром 5 і фіксується самописцем 6.

Контроль радіального биття.