Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 8

           Принцип утворення полів допусків припускає сполучення будь-яких головних відхилень із будь-якими квалітетами.

           Для розмірів від 1 до 500 встановлено 77 полів допусків валів і 68 полів допусків отворів. Зі вказаного числа виділені переважні 10 отворів і 16 валів.

           У першу чергу застосовують переважні, а  потім - інші поля допусків загального застосування.

           Кращі поля допусків виділені на основі узагальнення досвіду і рекомендацій ІСО і, як правило, дозволяють одержувати потрібні посадки.

           Поля допусків,  які не вказані у СТ СЕВ, є спеціальними і застосовуються тільки у виняткових випадках. 

Лекція 08

Утворення посадок

 Посадки можна одержувати, сполучаючи будь-які поля допусків із числа рекомендованих до застосування. Проте в ЕСДП установлені посадки двох груп:

Посадки в системі отвору - посадки, в яких різні зазори і натяги утворюються з'єднанням різних валів із головним отвором, що позначається H.

Посадки в системі вала -  посадки, в яких різноманітні зазори і натяги утворюються з'єднанням різноманітних отворів із головним валом, що позначається h.

           Вибір системи отвору або системи вала визначається  рядом міркувань:

-точні отвори  обробляються дорогими інструментами:  розгортки, протяжки і т.п. Кожний з інструментів застосовується тільки для одного розміру;

- вал, незалежно від розміру,  обробляють тим самим шліфкругом, тому переважне поширення одержала система отвору.

Проте в ряді випадків з конструктивних  міркувань припадає застосовувати систему вала, наприклад, посадка  пальця у поршні.

При виборі системи посадок необхідно враховувати допуски на стандартні деталі: внутрішнє кільце підшипника виконано за системою отвору,  зовнішнє - за системою вала.

           Змінюючи головні відхилення, можна одержувати посадки різного характеру. Наприклад, із головним отвором Н7 -   р6, g6. В іншому випадку утворюється більший натяг, а з g6 - зазор.

            У ЕСДП  посадки не мають спеціальних назв і позначаються комбінаціями умовних позначень полів допусків, якими вони утворені. Порядок запису посадки : 80 H6/ f6- спочатку поле допуску отвору, потім вала .

Приклад.     Для посадки  20 H7/ r6 визначити допуски і граничні відхилення та побудувати схему полів допусків .

Розв’язок.  За таблицею “Допуски розмірів” для отворів 7 квалітета в інтервалі від 18 до 30 знаходимо допуск  IT7= 21 мкм; для валів 6 квалітета  IT6= 13 мкм.

           Знаходимо відхилення отвору - воно головне, EI= 0; ES= TD= 21 мкм.

За таблицею “Головні відхилення валів” для вала з головним відхиленням r в інтервалі від 18 до 30 ei= 28.

 Друге відхилення вала es= 28+ 13= 41 мкм.

          Будуємо схему полів допусків.

           У ЕСДП  установлені посадки, що рекомендуються  для всіх інтервалів розмірів.

  Для інтервалу від 1 до 500 мм  передбачено 17 посадок у системі отвору і 10 - у системі вала . Це переважні посадки , а усього 69 - 61.

           Переважні посадки, утворені з переважних полів допусків, варто застосовувати в першу чергу.

           Крім посадок , що рекомендуються до застосування і додаткових, припускаються й інші посадки. При цьому, за можливістю :

- посадки повинні  відноситися до системи отвору або до системи вала;

- при неоднакових допусках більший допуск призначають для отвору, але не грубіше двох квалітетів.

Граничні відхилення розмірів

із невказаними допусками

Призначають граничні відхилення 12-го квалітету  і грубіше, які не вказуються безпосередньо після номінальних розмірів, а обумовлюються загальним записом у технічних вимогах.

Звичайно це такі розміри, що вказують загальну форму деталі й істотно не впливають на працездатність деталі.

Розміщення полів допусків:

- для охоплюваних деталей - нижче від нульової лінії:

     es=0,  ei=iT;

- для охоплюючих - вище нульової лінії:

     ES = iT,  EI = 0;   

для лінійних розмірів - симетрично відносно “0”.

За класами точності:

 t1 – точний; t2- середній; t3- грубий;  t4- дуже грубий,

За квалітетами    12              14                 16                 17.