Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 7

Перший додаток враховує похибку  обробки,  другий - похибку вимірів і температуру.

До розмірів, що навіть мають однакові значення, можуть подаватися різноманітні вимоги щодо точності. Для нормування необхідних рівнів точності встановлені квалітети.

Квалітет (quolite (фр) - якість) - сукупність допусків, що відповідають однаковому ступеню точності для всіх номінальних розмірів

   T= а і,  а - число одиниць допуску.

У межах того самого квалітета а постійне, тому всі номінальні розміри в кожному квалітеті мають однаковий ступінь точності.

При переході від квалітета високої точності  до квалітета низької точності збільшується число одиниць допуску, тому в різних квалітетах змінюється точність одних і тих  розмірів.

Точність у межах одного квалітета залежить тільки від розміру. У ЕСДП встановлено 19 квалітетів:

       01 , 0 , 1 , 2 , 3 ,…,17(  найточніші 01 , 0  уведені після введення 1- го  квалітета).

Ряд значень а побудований зі знаменником геометричної прогресії j = 1.6, тобто при переході до більш грубого квалітета допуск зростає на 60%. У квалітетах точніше 5 допуск визначається за спеціальними формулами.

Лекція 07

Для побудови рядів допусків  діапазон розмірів розподілений на декілька інтервалів (від 1 до 500 - 13 інтервалів):  до 3, понад 3 до 6, понад 6 до10 і т. п.

           Для всіх розмірів, об'єднаних в один інтервал (наприклад, понад 6 до10), значення допусків прийняті однаковими, бо призначати допуск для кожного розміру недоцільно, оскільки:

              - таблиці утворилися б громіздкими ;

              - різниця між допусками була б незначною.

Для визначення одиниці допуску береться середній геометричний крайніх розмірів кожного інтервалу

Розміри за інтервалами розподілені так, щоб допуски крайніх розмірів відрізнялися не більше ніж на 5...8%

Приклад.   На розмір Ø 23 установлено допуск Т= 52 мкм,

                  на розмір Ø 280 установлено допуск Т= 130 мкм.

Визначити, в якому випадку встановлено більш точний допуск.

Ми знаємо, що на точність допуску впливає число одиниць допуску, їх треба визначити і порівняти

 Т=a i ;        a= T/ i

Ø23;  i= 0.45   + 0. 001 • 23 = 1.31 мкм; а 23 =52/1.31=40.3;

Ø280; i= 0.45 + 0. 001 • 280=3.23 мкм; a 280=130/3.23=40;

Допуски цих розмірів мають однакову точність, хоча більш точний розмір 280.

Головні відхилення

Поля допусків визначаються чисельним значенням допуску і головного відхилення, тобто  стандартизуються окремо параметри, із яких утворяться поля допусків.

Для утворення полів допусків валів і отворів для кожного інтервалу номінальних розмірів установлені ряди допусків із 19 квалітетів і 28 головних відхилень.

Головні відхилення позначають однією або двома буквами латинського алфавіту - прописними - для отворів - A, B, C, CD, D…

                - рядковими - для валів - a, b, c, cd, d…

           Всі поля допусків (крім js і Js)  обмежені горизонтальними лініями тільки з одного боку:

-з нижнього - якщо поле допуску розташовано вище нульової лінії;

-з верхнього - якщо поле допуску розташовано нижче нульової  лінії.

           При тому самому номінальному розмірі для всіх квалітетів допуск має різні значення, а головні відхилення не змінюються.

           Головні відхилення не залежать від квалітетів, залежать тільки від середнього геометричного діаметра.

           Головні відхилення отворів приймають рівними за абсолютним розміром і протилежними за знаком головних відхилень валів, позначених тими ж буквами (мають дзеркальне відображення).

Це виконано  для того, щоб посадки в системі отвору та в системі вала мали однакові зазори або натяги.

           Інші (не головні ) граничні відхилення обчислюються за формулою TD= ES- EI,   Td= es- ei, вважаючи, що головні відхилення і допуски  відомі.

Приклад.     Для одного вала головне відхилення    es= -25мкм,                                                                 для іншого     ei= 9мкм. Td1 = Td2 = 25 мкм.  Визначити інші відхилення валів.

Поля допусків

           Утворюють сполученням одного з головних відхилень із допуском за одним із квалітетів, наприклад: r6  - означає , що це поле допуску з головними відхиленнями r  для 6 квалітета .