Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 11

- за граничними розмірами зауважень немає;

- а за середнім (dm   = 100,0005) – брак.

Для скорочення номенклатури підшипники виготовляють із відхиленнями розмірів внутрішнього і зовнішнього кілець, які не залежать від посадки.

           Для всіх класів точності верхнє відхилення діаметрів прийнято рівним “0”, таким чином:

-  основне відхилення для зовнішнього кільця h, посадка в системі вала;

-  для отвору H,  але посадка розташована в “мінусі”, а

не в тілі, як для основного отвору H. Це зроблено для того, щоб для одержання невеликих гарантованих натягів не потрібно було застосовувати спеціальні посадки, а використовувати поля допусків js6, j6, k6, m6, n6,  або ті ж поля допусків квалітетів 5,4.

Посадки з великим натягом не використовують через тонкостінну конструкцію підшипників.

До шорсткості пред’являють підвищені вимоги; особливе значення має шорсткість доріжок і тіл кочення.

Зменшення параметру шорсткості Ra від 0,32...0,16 до 0,16...0,08 підвищує ресурс більше ніж у 2 рази, а подальше зниження шорсткості до 0,08 ... 0,04 ще на 40%.

 Відхилення форми й розташування поверхонь валів та корпусів призводить до деформації кілець і доріжок кочення, допуск циліндричності посадочних місць валів та отворів не повинен перевищувати:

0,6  класу точності - чверті допуску;

5,4 - восьмої  частини.

Оскільки використання системи отвору для внутрішнього кільця і системи валу для зовнішнього обов’язкове, то на складальному кресленні посадки підшипників прийнято позначати одним допуском, наприклад:

Æ 40 к6; Æ 90 H7

Побудуємо поле допуску для внутрішніх і зовнішніх кілець для всіх класів точності для розмірної групи 180 ....250.

Вибір посадок підшипників кочення на вал і в корпус

            Розрізняють 3 види навантаження кілець :

        місцеве - сприймає постійне за напрямком навантаження обмеженою ділянкою доріжки кочення і передає його відповідній  обмеженій ділянці посадочної поверхні  вала   або корпуса (кільце не обертається відносно                        навантаження);

         циркуляційне - сприймає навантаження послідовно всім колом доріжки кочення і передає його всій посадочній поверхні вала або  корпуса (кільце обертається відносно навантаження);

          коливальне - кільце, яке не обертається, сприймає рівнодіючу FS   двох радіальних навантажень : F1- постійне,   F2 - обертається , причому F1  >F2 , обмеженою ділянкою кола доріжки кочення і передає його відповідній обмеженій ділянці посадочної поверхні або корпуса.          

Посадка призначається так:

Посадку із зазором назначають для кільця, яке знаходиться під місцевим навантаженням - кільце під дією поштовхів і вібрацій поступово повертається - спрацьовування зменшується, термін експлуатації збільшується.

Посадку з натягом призначають для циркуляційного

навантаження.

Посадку вибирають залежно від інтенсивності радіального навантаження.

Для запобігання розриву кілець підшипника найбільший натяг посадки не повинен перевищувати допустимого натягу

N доп =

де      МПа - допустиме напруження на розтяг для підшипникової сталі.

      - допоміжна величина , яка залежить від  серії підшипника:    - = 2,8 – легка;  2,3 – середня;  2  - важка.

При призначенні великих натягів необхідно перевірити після складання підшипникового вузла, чи не перевищують радіальні зазори допустимих меж. 
Лекція 11

Розмірні ланцюги

Для нормальної роботи машини (виробу) необхідно, щоб складові її деталі (поверхні) займали одна відносно одної відповідне положення.

Залежно від прийнятої послідовності обробки поверхонь між розмірами є взаємозв’язок, який установлюють з допомогою розмірних ланцюгів.

Основні терміни

Розмірний ланцюг - сукупність розмірів, які утворюють замкнений контур і безпосередньо беруть участь у розв’язку поставленої задачі .          

Позначають прописними буквами алфавіту з порядковим цифровим індексом

Замкненість розмірного контуру - необхідна умова, але на робочому кресленні розміри проставляються у вигляді незамкненого  ланцюга, не проставляють розмір замикаючої ланки, тому що для обробки він не потрібний.