Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 6

     -верхнє граничне відхилення: ЕS, eS- алгебраїчна різниця між найбільшим граничним і номінальним розміром,

     -нижнє граничне відхилення: Еi, еi.

  Для отвору  ES = Dmax - D    для вала  eS = dmax - D

                       EI = Dmin - D                        ei = dmin - D.

Дійсне відхилення - різниця між дійсним і номінальним розміром.

На машинобудівних кресленнях розміри проставляються у міліметрах, а так само у  міліметрах позначаються відхилення без вказівки одиниць.

       + 0. 003   При рівності відхилень ставиться

    50-0.013;   знак ± і вказує на одне відхилення         50 ± 0.05

        Відхилення, рівне "0", не ставиться   50+0.02;  50-0.02.

        Відхилення в таблицях вказуються в мікрометрах,  тобто   1мм = 1000мкм.

Лекція 06

Допуск Т (від латинського Toleranse - допуск)- різниця між найбільшими і найменшими допустимими значеннями розміру. Допуск завжди додатний, він визначає допустиме поле розсіювання дійсних розмірів придатних деталей у партії, тобто задану точність виготовлення.

Для спрощення допуски можна зображувати графічно у вигляді полів допусків, додержуючись масштабу. Ось виробу завжди знизу.  

Спряжені деталі – ті, що з'єднуються між собою. 

Спряжені поверхні - поверхні, по яких відбувається з'єднання   спряжених розмірів. Інші поверхні неспряжені, розміри неспряжені ( вільні).

 Вал - термін для зовнішніх охоплюваних деталей.

 Отвір - термін для внутрішніх охоплюючих деталей.

 Ці терміни відносяться не тільки до циліндричних деталей (шпонка ,паз).

 Посадка - характер з'єднання деталей, обумовлений  величиною зазорів  або натягів.

 Посадки:         -із зазором  (забезпечений зазор у з'єднанні).

Зазор - різниця розмірів отвору і вала, якщо розмір отвору більший за вал.

 Найбільший           Smax= ES-ei                                

 Найменший            Smin= EI-es                                 

 Середній                 Sm= (Smax+ Smin)/2

             Натяг - різниця розмірів вала й отвору  до складання, якщо розмір вала більший отвору.                                                                 

                                Nmax=es-EI                                                                                 

                                 Nmin=ei-ES

                                    Nm=( Nmax+ Nmin)/2

           Перехідна (можливе одержання  як зазору , так і натягу).

 Допуск посадки - різниця між найбільшим і найменшим зазорами:   TS=Smax-Smin,  або найбільшим і найменшим натягами: TS=Nmax-Nmin.

Для всіх типів посадки допуск посадки чисельно дорівнює сумі допусків отвору і вала:  TS(TN)=TD+Td.

Система допусків і посадок та ознаки її побудови

Система допусків і посадок - сукупність рядів допусків і посадок, закономірно побудованих на основі досвіду, експериментальних досліджень і оформлена у виді стандартів.

 Система призначена для вибору мінімально необхідних, але достатніх для практики  варіантів типових з'єднань деталей машин.

Раніш існувала своя, національна, система . Нині більшість країн застосовують систему ІСО.

    ІСО - міжнародна організація зі стандартизації.  Система ІСО створена для уніфікації національних систем з метою забезпечення міжнародних зв'язків у металообробній промисловості - можливість взаємозамінності однотипних деталей, виготовлених у різних країнах.                                        

Для розширення міжнародних зв'язків упроваджуються системи ІСО. Система допусків і посадок ІСО й ЕСДП побудована за єдиними принципами.

Точність розмірів визначається допуском - із зменшенням допуску точність підвищується і навпаки. Проте необхідно враховувати при призначенні допуску ряд чинників.

Із збільшенням розмірів зростають технологічні труднощі  обробки деталі з малими допусками, тому й оптимальні допуски при незмінних умовах  обробки  дещо збільшуються.

Одиниця допуску i виражає залежність допуску від номінального розміру  та служить базою для визначення стандартних допусків;

для розмірів до 500 мм    i=0.45   +0. 001Dm(мкм),

де Dm- середній діаметр інтервалу.