Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 5

Властивість збирання та можливість рівноцінної заміни будь-якого екземпляра взаємозамінної деталі дозволяє на одному заводі виготовляти деталі, а на іншому збирати. Це дозволяє виготовляти ці деталі масово (кріпильні деталі, підшипники кочення).

При повній взаємозамінності:

     -спрощується процес складання - з'єднання деталей робітниками невисокої кваліфікації;

     -можливість застосування потокового методу ( складання нормоване);

     -створюються умови для автоматизації виготовлення і складання деталей;

     -спрощується ремонт виробів.

Повна взаємозамінність застосовується для деталей, що виготовляються з допусками не вище 6 квалітета.

Неповна (обмежена) взаємозамінність - деталі і складальні одиниці з економічно неприйнятними допусками або допусками, які технологічно важко виконати. Для одержання точності при складанні застосовують:

     -груповий добір деталей (селективне складання);

     -компенсатори;

     -припасування й інші заходи.

Зовнішня взаємозамінність здійснюється за експлуатаційними показниками і формою приєднувальних поверхонь (підшипник - вантажність, частота обертання і розміри).

Внутрішня - на деталі, які входять у виріб:

Рівень взаємозамінності:

            КВ = трудомісткість виготовлення взаємозамінних деталей /загальна трудомісткість виготовлення;

             КВ повинен прямувати до 1, оскільки він представляє технічний рівень виробництва.

Лекція 05

Поняття про номінальний, дійсний і граничний розміри

Номінальний розмір - розмір, що служить початком відліку відхилення і відносно якого визначаються граничні розміри.

Для деталей з'єднання загальним є номінальний розмір. Номінальний розмір знаходять розрахунком на міцність.

Для скорочення числа типорозмірів: деталей;  заготовок; інструментів; штампів і т.п.  значення розмірів, отриманих розрахунком, варто округляти.

Ряди номінальних лінійних чисел побудовані на базі рядів чисел, яким надається перевага. Переважні числа одержані, виходячи з побудови рядів геометричної прогресії.

 При виборі ряду доцільно використовувати ряди з великим значенням коефіцієнта геометричної прогресії.

Відповідно до  рекомендацій ІСО установлено 4 головних десятинних ряду з коефіцієнтами геометричної прогресії; вони позначаються по показниках ступенів:

    j =   =1.6       R5

    j =  =1.25   R10 (1.00; 1.25 ;1.6 ;2.0 ;2.5 ;3.2; 4.0 5.0)

    j =  =1.12     R20

    j =  =1.06     R40

  Стандартом дозволяється в окремих випадках використовувати

    j =   =1.03

Вихідними числами є числа від 1 до 10. Числа понад 10 утворюються множенням величин в інтервалі від 1 до 10 відповідного ряду на 10, 100, 1000, а число менше 1- множенням на 0,1 , 0,01 і т.п.

У багатьох галузях машинобудування переважно використовують ряди R10. Ряди послужили підставою стандартизації лінійних величин.

Уніфікація - різновид або метод стандартизації, що полягає у раціональному зменшенні типів, видів і розмірів об'єктів однакового призначення. Раніше проектувалося все від початку до кінця, хоча є багато вузлів і деталей аналогічного призначення.

Якщо уніфікації піддаються деталі масового виробництва, то вони стандартизуються.

Агрегатування - метод створення нових машин шляхом компонування стандартних і уніфікованих деталей. Як приклад можна навести вантажну лебідку.

Дійсний розмір - розмір, установлений виміром із допустимою похибкою.

Неможливо виготовити деталь з абсолютно точним розміром і виміряти  й без внесення похибки.

Граничні розміри деталі - два гранично-допустимі розміри, між якими повинен знаходитися дійсний розмір деталі.

    Більший - найбільший граничний розмір;

    Менший - найменший граничний розмір.

  Позначається:   Dmax і Dmin - для отвору

                              dmax і dmin - для вала.

Порівняння дійсного розміру з граничними дає можливість робити висновки про придатність деталі.

Прохідна межа відповідає   тому з двох граничних розмірів, що відповідає максимальній кількості матеріалу   Dmin і dmax

Непрохідна - навпаки,        Dmax і dmin

Для спрощення креслень уведені граничні відхилення від номінального розміру: