Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 22

          Rmax - найбільша висота нерівностей профілю;

          Sm - середній крок нерівностей;

          S - середній крок місцевих виступів профілю;

          tp - опорна довжина профілю.

Параметри висотних властивостей:

Ra - середнє арифметичне із абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини:

Ra=;

          n - число вибраних точок профілю на базовій довжині;

          y - відхилення профілю - відстань від будь-якої точки профілю до середньої лінії.

Rz - сума середніх абсолютних значень висот 5 найбільших виступів і глибин 5 найбільших впадин профілю в межах базової довжини:

Rz=;

          himax - висота і найбільшого виступу профілю;

          himin - глибина і найбільшої впадини.

          Rmax- відстань між лінією виступів профілю і лінією впадин профілю в межах базової довжини.

Параметри в напрямку довжини профілю

Sm - середнє значення кроку нерівностей профілю в межах базової довжини

Sm=;

          n - число кроків у межах базової довжини;

          Smi - крок нерівностей профілю, рівний довжині відрізку середньої лінії, яка перетинає профіль у трьох сусідніх точках і обмежена двома крайніми точками.

S - cередній крок місцевих виступів профілю - середнє значення кроку місцевих виступів профілю в межах базової довжини

S=;

де        n - число кроків нерівностей по вершинах у межах базової довжини;

            Si - крок нерівностей профілю по вершинах, рівний довжині відрізку середньої лінії між проекціями на неї двох найвищих точок сусідніх виступів профілю.

Рекомендується використовувати значення параметра Rа, оскільки зразки порівняння шорсткості поверхні виготовляють саме з цими значеннями.

Параметри форми нерівностей профілю

Опорна довжина профілю hр - сума довжин відрізків bі, які відтинаються на заданому рівні р у матеріалі профілю:

hр=;

Відносна опорна довжина профілю tр - відношення опорної довжини профілю до базової довжини:               

tp = hp / l.

Опорну довжину профілю hр визначають на рівні перетину профілю р, тобто на заданій відстані між лінією виступів профілю і лінією, яка перетинає профіль еквідистантно лінії виступів профілю.

Значення рівня перетину профілю р відраховують по лінії виступів і вибирають із ряду 5, 10, 15, 20, 25, 30...90% від Rmax. Значення відносної опорної довжини tр призначають із того ж ряду.

Лекція 23

Вибір параметрів шорсткості та їх числових значень

Шорсткість залежить від механічного процесу, особливо від останніх операцій.  Параметри  слід призначати керуючись таблицями, де встановлено зв’язок між точністю, видом обробки і шорсткістю.

Вимоги до шорсткості встановлюють, виходячи з функціонального призначення; якщо в цьому немає необхідності, шорсткість не контролюють.

Розглянутий комплект показників шорсткості сприяє обґрунтованому призначенню для різного експлуатаційного призначення, наприклад:

          - для поверхонь, які труться Ra, Rz, Rmax i tp і напрямок нерівностей;

          - для поверхонь циклічного навантаження - Rmax, Sm, S.

При виборі параметрів Ra i Rz слід мати на увазі, що параметр Ra дає більш повну оцінку жорсткості.

Ra, мкм

Rz = Rmax, мкм

l, мм

До 0.025

До 0.10

0.08

До 0.4

До 1.6

0.25

До 3.2

До 12.5

0.8  i тд.

Вплив форми нерівностей параметром Rа оцінити не можна, оскільки) при різних формах значення Rа можуть бути однаковими. Для кращої оцінки властивостей необхідно знати ії  висотні і крокові  параметри форми.

Шорсткість може викликати додаткові відхилення розміру, для кожного допуску  встановлюють мінімальні вимоги до шорсткості.

Для невідповідальних поверхонь шорсткість визначається:

          - вимогами естетики;

          - корозійною стійкістю;

          - технологією виготовлення.

Вимоги до шорсткості встановлюють шляхом указування параметра жорсткості та його числового значення, а також базової довжини, на якій необхідно визначити параметри жорсткості.

Якщо параметри повинні бути визначені на базовій довжині, то її у вимогах до шорсткості не вказують.