Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 26

Міцність залежить від натягу, який приймають відповідно до вибраної посадки. Контактний тиск по довжині втулки розподілений нерівномірно. Спостерігається концентрація тиску біля  країв отвору, яка викликана витисканням стиснутого металу від середини в сторони.

Для запобігання концентрації посадочну частину

вала виконують коротшою маточиною.

Розрахунок на міцність оснований на припущенні, що контактний тиск розповсюджується рівномірно по поверхні контакту.

Взаємна нерухомість забезпечується дотримуванням наступних умов:

-при навантаженні осьовою силою: Fтр = fF,  kF = fpdlp, звідки тиск на посадочній поверхні p = kF/fpdl;

- при навантаженні обертовим моментом: kM = fpdlp*d/2,

звідки  p = 2kM/fpd2l.

При одночасному навантаженні силою F і моментом М , момент представляємо силою, тобто:

 fpdlp, звідки р=;

де   р - середній контактний тиск;

       k =2...4 – коефіцієнт запасу зчеплення деталей;

       f- коефіцієнт тертя, f= 0,07 при складанні запресовкою.

Розрахунковий натяг Nр, що пов’язаний з контактним тиском р, визначаємо за залежністю Ляме, вивід якої приведений для розрахунку товстостінних порожнистих посудин:

Np = pd(C1/E1+C2/E2)

д       е С1 і С2 - коефіцієнти податливості;

;                  ;

Із підстановки видно, чим більше розрізняються розміри d1/d тим менше  С1, тим вище жорсткість, тим менше натяг.

                                                            Сталь       Чавун       Бронза

Е1 і Е2 - модуль пружності            2.0*105      1.1*105      0.98*105

m1 і m2 - коефіцієнт Пуансона               0.3            0.25          0.35

 Е - характеризує опір матеріалу пружній деформації;

Е=напруження /пружна відносна деформація;

m- характеризує пружні властивості матеріалу;

m = поперечна деформація /повздовжня ( в області закону Гука).

При складанні з’єднання запресовкою мікронерівності частково зрізуються. Для компенсації в розрахунок уносять поправку u на обминання мікронерівностей:

u = 5,5(Rа1+Rа2)

Кращі значення Rа: 3,2 ;1,6; 0,8; 0,4 мкм;

Якщо з’єднання працює при температурі, яка відрізняється від температури при складанні, то може виникнути ослаблення. Щоб цього не виникло, вносять поправку на температурну деформацію:

маточина         вал

Dt = d (t2 - 20) a2 - (t1 - 20) a1;

t1,t2 - температури деталей під час роботи, 0С

a1, a2 - температурні коефіцієнти розширення деталей

                  Сталь          Чавун          Бронза

a               12*10-6         10*10-6        19*10-6                 0С-1

З урахуванням вищесказаного Ng = Np+u+Dt;

За значенням Ng підбирають відповідну стандартну посадку. У ній найменший натяг повинен бути рівний Ng або близький до нього: Nmin=ei-ES

Приклади використання посадок з натягом:

Н7/р6 - тонкостінні, невеликі навантаження;

Н7/6 - опора з основою;

Н7/и7 - маточини коліс, втулок, підшипників;

Н8/и7 - найбільші.

На практиці можливі випадки, коли вибрана посадка утворює натяг, значно більший за потрібний, що викликає руйнування або надмірні пластичні деформації деталей з’єднання. Тому вал і маточину необхідно перевіряти на міцність. Більш навантаженою є маточина.

Максимальний контактний тиск визначається за формулою:        [p]max=0.5sT[1-(d/d2)2 ;

знаючи [р] і підставивши у формулу Nр, визначимо [N]max,

тобто [N]max = [p]max*d(C1/E1+C2/E2);

Для виборної посадки можна визначити силу запресовки:

Fn = fndlpmax .

При складанні з’єднання з використанням температурного деформування визначимо:

 температуру нагріву охоплюючої деталі: 0С

t = 20+((Nmax+Zск)/da);  відповідно для вала - знак “ - ”

                                                                  ( a=12*10-6 град-1)

Zск - мінімально необхідний зазор складання, забезпечуючий складання,    Zск=10...15 мкм.

Температура нагріву повинна бути такою, щоб не відбувалося структурних змін у матеріалі, тобто нижче температури низького відпуску

         Сталь             Бронза

[t] = 230-2400С;     150-2000С

Нагрівають водою (1000С), маслом (1300С), СВЧ

Охолоджують сухим льодом - 790С,  рідким повітрям -1900С.

Охолодження обмежене через можливість корозії інеєм.

Лекція 27

Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання