Конспект лекцій № 1-27 з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" (Задачі метрології. Допуски на кутові розміри. Конічні з’еднання), страница 15

Відхилення кута профілю різьби і його діаметральна компенсація.

          Сполучимо номінальний профіль 1 з реальним профілем 2, що має відхилення кута профілю.

          Заштриховані ділянки показують, що профілі 1 і 2 перекриваються і при рівності d2=D2 згвинтити не можна.

          Для компенсації відхилення зсунемо реальний профіль 2 убік  зменшення середнього діаметра гвинта d2, при якому зникне перекриття профілів, але збережеться їх контакт.

          Таким чином, формула компенсації відхилення половини кута профілю різьби дорівнює:             fa=.

Відхилення середнього діаметра різьби

          Середній діаметр різьби умовно заміняємо гладким циліндром того ж діаметра.  Ясно, що неминучі відхилення, на які треба встановлювати допуск.

Зведений середній діаметр різьби

          Згвинчуваність забезпечується, якщо різниця реальних середніх діаметрів різьблень болта і гайки не менше від сум діаметральних компенсацій кроку й половини кута профілю обох деталей.

          Для спрощення контролю різьб уведене поняття зведеного середнього діаметра різьби,  що враховує вплив на згвинчуваність розмірів d2(D2), ¦p і ¦a.

d2зв= d2ppa;  D2зв = d2pp-¦a

          Зведений середній діаметр - значення виміряного (дійсного) середнього діаметра різьби, збільшеного для зовнішньої або зменшеного для внутрішньої різьби  на сумарну діаметральну компенсацію відхилень кроку і кута профілю.

Лекція 15

Система допусків і посадок метричних різьб

          Різьбові поверхні контактують по бічних сторонах профілю, тому що можливість контакту по вершинах і упадинах виключена.

      Існують посадки: - із зазором;

                                      - з натягом;

                                      - перехідні.

          Характер з'єднання визначається не тільки значенням дійсних значень середніх діаметрів, але і  відхиленням кроку та половини кута профілю різьби, тому зазор або натяг – це різниця дійсних зведених діаметрів.

Посадки з зазором

          Для утворення посадок ГОСТ 16093-81 передбачено 5 головних відхилень для зовнішньої, 4 головних відхилення для внутрішньої різьб,  E, F - головні відхилення при значних товщинах захисних покриттів.

          При сполученні головних відхилень H/h утворюються посадки з найменшим зазором, рівним нулю.

Всі інші утворюють посадки з гарантованим зазором.

          Головні відхилення визначають тільки:

- верхні відхилення для зовнішньої різьби;

- нижні відхилення для внутрішньої різьби.

          Друге граничне відхилення визначають за прийнятим ступенем точності  різьби, отже, сполучення головного  відхилення з прийнятим ступенем точності утворює поле допуску різьби.

Довжина згвинчування

Установлено три групи довжин згвинчування: 

S – короткі;

N - нормальні від 2,24 до 6,7;

L – довгі.

Клас точності різьби

          Установлено три класи точності:

- точний - для відповідальних, статично навантажених зовнішніх різьбових з'єднань;

- середній - загального застосування;

- грубий - для нарізування на гарячокатаних заготовках.

          При тому самому класі точності допуск середнього діаметра збільшується зі збільшенням довжини згвинчування на одну одиницю.

          Така система дозволяє вибрати точність різьби залежно від конструктивних і технологічних вимог.

Позначення  посадок

          Позначення поля допуску різьби:

                          7g6g

   поле допуску              поле допуску

середнього діаметра     діаметра виступів

          Якщо вони збігаються, то позначають один раз.

Якщо довжина згвинчування відрізняється від нормальної, її вказують у позначенні різьби:         М12*1 LH-6h-R-30

Посадки різьбових з'єднань позначають дробом: М12-6Н/6g/

Посадки з натягом

          Повинні забезпечувати нерухомість зібраних деталей. Натяги забезпечуються спряженими бічними сторонами профілю.  Різьбові з'єднання з натягами потребують обмеження

допусків по  діаметрах d2, D2, в іншому випадку  виникають напруження, що призводять до скручування (поломки) і зриву різьби. Тому допуск на середній діаметр виконується за другим та третім ступенем точності.