Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 8

 Звичайно, і раніше люди стикалися з небезпеками і невпевненістю у майбутньому. Однак небезпеки, від яких потерпали люди, пов’язувалися із впливом вищих сил.  Не  усвідомлюючи імовірнісного характеру природних і суспільних явищ, наявності невизначеності і випадковості в цих процесах, наші пращури стихійно шукали засоби і форми захисту від можливих небажаних наслідків. Деякі з поширених способів – зведення фортець для захисту від ймовірних нападів ворога, створення спеціальних запасів продуктів на випадок неврожаю або осади міста тощо. В таких ситуаціях починали складатися передумови ототожнення  ризику з явищами, реалізація яких могла викликати різні види збитків і втрат.

Нині термін „ризик” застосовується в багатьох сферах людської діяльності: економіці, фінансовій діяльності, менеджменті, правовій сфері (наприклад при страхуванні), в техніці і технологіях (ризик аварії, поломки), медицині (ризик захворювань), соціальній сфері (групи осіб підвищеного ризику).

В широкому смислі слова, ризик – це усвідомлена можливість постраждати від будь-якої небезпеки. Термін „ризик” вживається з доповненням (чого?): ризик травматизму, ризик аварії тощо. Коли йдеться про здоров’я, під ризиком розуміють можливість виникнення шкідливих ефектів для здоров’я певної людини або групи людей при наявності певної небезпеки.

Ризик R (ступінь ризику) – величина кількісна і визначається як добуток ймовірності P небажаної події на величину розмірів її  можливих наслідків A або збитків:

R = P*A                                                (1)

В свою чергу ймовірність P  визначається як відношення кількості реалізованих подій n з небажаними наслідками, до максимально можливої їх кількості N за певний період часу:

P = n/N                                             (2)

(Єдина умова: N має бути достатньо великим, інакше P перетворюється з імовірності на частоту, і тоді може виникнути похибка в оцінці ризику).

Виходячи з того, що ймовірність Р– величина безрозмірна, ризик Rповинен вимірюватися в одиницях виміру потенційного збитку А.

Загальним виміром величини ризику (як збитку) для всіх небажаних подій служать гроші –  витрати на усунення негативних наслідків небажаної події, або кількість летальних наслідків на мільйон населення чи робітників.

Якщо наслідком небажаної події є смерть людини, то тоді ризик можна визначити як ймовірність подій зі смертельним наслідком за певний період часу:

R = n/N                                             (3)

 Наприклад, травматизм зі смертельним наслідком, пов’язаний з транспортом, 2004 року склав в Україні n = 9189 осіб, при загальній кількості населення держави N = 47,5 млн. чол. Тоді:  R = 9189/47500000 = 0,000193.

Як розуміти одержану цифру?

Вона означає, що в середньому за рік на кожен мільйон жителів України припадає 193 осіб, смертельно травмованих у дорожньо-транспортних пригодах. А індивідуальний рівень ризику смертельного травматизму у транспортних аваріях становитиме для громадянина України 0,000193 (рік-1) або 193*10-6 смертей/рік.

Якщо фактор ризику діє протягом часу t, а статистичні дані одержані за період часу T, то рівень ризику по відношенню до даного фактора ризику визначається за формулою:

R = n*t/(N*T)                                      (4)

Наприклад, ризик загинути у транспортній аварії протягом одного місяця в 12 разів менший, ніж за цілій рік: 193/12 = 15,8 осіб на 1 млн. жителів.

          Слід також враховувати, що протягом терміну, за який збираються статистичні дані, величина ризику змінюється.  Приміром,  кількість випадкових утоплень становила 2004 року в Україні n = 3913 осіб. Тоді ризик втопитися протягом року складає для середньостатистичного громадянина

Rріч = 3913/47500000 = 0,000082, тобто 82 жертва на 1 млн. за рік.

Однак, враховуючи, що пік утоплень припадає на купальний сезон - 3 літніх місяці, можна віднести цю цифру саме на ліній період року,  в інші місяці цей ризик практично нульовий.