Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 41

GS-mark – знак відповідності продукції німецьким стандартам якості і безпеки. Іноді «GS» перекладають англійською як «German Standard», тобто «Німецький Стандарт».  Насправді абревіатура розшифровується як «Geprufte Sicherheit», що в перекладі означає «завірена безпека».

Міжнародні екологічнй знаки

«Зелена Крапка». Усупереч поши­реній думці, цей знак не означає, що продукт чи йо­го частина були ви­готовлені з пере­роблених матеріа­лів або хоча б придатні для перероб­ки.

Насправді, знак ставиться на свою продукцію компаніями, які надають фінансову допомогу німецькій про­грамі переробки відходів "Есо Еm-ballage" ("Екологічна Упаковка") і включені в її систему утилізації. Тоб­то за межами Німеччини знак ніяко­го позитивного змісту не несе, а в ви­падку, коли він ставиться на вітчиз­няні продукти місцевими виробни­ками є узагалі абсурдним.

Знак вторинної переробки.

Теоретично, цей знак має вказува­ти на те, що даний продукт (чи упа­ковка) виготовле­ний із переробленої сировини і (або) придатний для наступної переробки. При цьому, виробникам рекоменду­ється пояснювати текстом під зна­ком або довкола нього, що мається на увазі, а також уточнювати пара­метри "вторинності", наприклад: "Виготовлене на 70% з перероблено­го картону". Однак, використання цього знаку не контролюється нія­кою організацією. Отже, ставить йо­го на свої продукти хто завгодно.

Знак пластику, який переробля­ється.

Цей знак ста­виться на пластикових виробах, що можуть бути пере­роблені промисло­вим способом. Причому, цифра, що ставиться усередині трикутника, ука­зує на тип пластмаси для спрощення сортування і переробки. Також під знаком може вказуватись літерний код пластику.

4. Якість житла українських громадян

„Мій дім – моя фортеця” – кажуть британці. Й небезпідставно. Міцне, гарно облаштоване житло додає нам спокою, впевненості, створює відчуття захищеності, дозволяє плідно працювати, відпочивати, ростити дітей. В квартирі людина проводить більшу частину свого життя. Тому  зрозуміло прагнення кожного з нас створити безпечні і комфортні  умови життєдіяльності у власний оселі.

Найважливішим показником, що характеризує житло, є необхідний об’єм повітря, тобто об’єм простору в приміщенні (так званий повітряний куб), який має бути наданий одній людині за умови наявності ефективної вентиляції. Він визначається двома параметрами: площею, що припадає на одного мешканця і висотою приміщення. Оптимальні з гігієнічної точки зору величини цих параметрів: питома житлова площа квартири - не менше 17,5 м2 на людину і висота приміщення – не менше 3 м. Таким чином, об’єм повітря, що припадає на 1 людину при таких умовах, як мінімум перевищує 52 м3.

У більшості випадків  ці показники житла наших громадян набагато нижче: висота приміщення - 2,5 м, а житлова площа – як кому пощастить – від кількох м2 до кількох десятків м2 на людину. Відповідно змінюється і величина повітряного куба. 

В Україні чинні „Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 11.12.84 р. № 470. Згідно цих Правил, потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни, які забезпечені житловою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів (для м. Полтави це 6м2 на людину). Житлова площа надається в межах 13,65 м2 на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті. Існують, правда, певні категорії громадян, які мають право претендувати на більшу площу, наприклад, особи, які мають науковий ступінь або вчене звання (їм додатково може надаватися 20 м2 житлової площі, або окрема кімната (кабінет)).

Стандартна висота житлових кімнат в панельних і крупноблочних будинках 2,5 м була встановлена майже півстоліття тому і з того часу не змінюється. Однак за дослідженнями фахівців для формування в квартирі здорового середовища необхідна висота кімнат не менше 3 м. Чому саме 3 м?