Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 65

 Агенти ураження домашньої худоби не тільки знижують продовольчі запаси, а й знищують худобу. Прикладом може слугувати нещодавня надзвичайна ситуація в Європі у м’ясної промисловості – епідемія коров’ячого сказу, яка виникла природно і призвела до численних збитків.

4)  Останнім часом відмічається підвищена увага до проблеми так званого “електромагнітного тероризму”. Під цим терміном мається на увазі використання електротехнічних пристроїв для створення електромагнітного випромінювання і полів з високої напруги з метою впливу на конкретні технічні засоби і системи, внаслідок чого буде дезорганізована їхня робота, або повне виведення з ладу. На думку фахівців, “електромагнітний тероризм” може бути елементом ведення інформаційної війни і є новим, досить небезпечним видом тероризму з огляду на масштаби можливих наслідків для державної інфраструктури.

Таким чином “ЕМТ” – складова “інформаційного тероризму”, оскільки має можливість таємно впливати на технічні системи державного управління, комп’ютерні і інформаційні технології, об’єкти і інфраструктури. Обмежити або згорнути ці процеси практично неможливо, як і припинити розробку інформаційної зброї (комп’ютерних вірусів, наприклад).

Отже, боротьба з тероризмом у ХХІ ст. матиме складний, багатоплановий характер і вимагатиме значних зусиль держави і суспільства. Але іншої альтернативи немає – або тероризм буде викоренений, або людство спасує перед тероризмом і не зможе нормально, цивілізовано  і  стабільно розвиватись.

3 . Організація життєзабезпечення населення  в НС

            1993 р. в нашій державі був прийнятий Закон „Про Цивільну оборону України”. В ньому сказано, що громадяни України мають право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій щодо забезпечення цього права. Гарантом цього права виступає держава, яка створює систему цивільної оборони (ЦО). ЦО ставить своєю метою захист населення від небезпечних наслідків НС техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

            Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – одне із завдань Цивільної оборони, це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров’я і працездатності людей.

            Цей комплекс зокрема містить:

ü  забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і предметами першої необхідності;

ü  захист продовольства, харчової сировини, фуражу, вододжерел від радіоактивного, хімічного та біологічного зараження;

ü  житлове забезпечення та працевлаштування;

ü  комунально-побутове обслуговування;

ü  медичне обслуговування;

ü  санітарну обробку населення;

ü  знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання, сировини, матеріалів і готової продукції;

ü  розробка і впровадження спеціальних режимів діяльності підприємств в умовах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження.

            Всі ці заходи організує державна виконавча влада і органи управління з надзвичайних ситуацій. Керівники підприємств, установ і організацій є безпосередніми виконавцями цих заходів. Заходи розробляються завчасно, відображаються у планах ЦО і виконуються в період загрози та після виникнення НС.

Овал:  4.Порядок оповіщення

населення про НС.

Інформування та оповіщення – основний принцип та головний елемент усієї системи захисту населення.

Інформацію у сфері захисту населення становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, які прогнозуються, або виникли, їх межі поширення і наслідки, а також способи і методи реагування на них.

Оповіщення населення здійснюється за допомогою електросирен, мережі радіомовлення та телебачення. Повідомленням, що передаються територіальними органами з НС, потенційно небезпечними підприємствами, повинно передувати уривчасте звучання електросирен, наявних на відповідній території, а також радіомовлення, що означає “Увага всім !”.