Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 23

tеtб.

Значення tбвстановлюються СНиП 2.01.02-85 „Противопожарные нормы” для  приміщень різного призначення, і не перевищують 3-4 хв.

В свою чергу час евакуації людей залежить від того, наскільки швидко вони будуть рухатися в умовах стиснутості, обмеження руху. Тому швидкість руху людей у натовпі в екстремальних ситуаціях залежить від щільності натовпу. Максимальна швидкість обмежена певною величиною Vмакс. При перевищенні Vмакс виникає небезпека бути затоптаним у натовпі, і тому безпечна швидкість руху людей Vбез не повинна перевищувати Vмакс:

Vбез ≤Vмакс.

Цей принцип покладено в основу розрахунку часу евакуації людей із приміщень будівель і споруд при НС.

7. Щільність як критерій комфортності руху людей у натовпі

Щільність натовпу може бути виражена формулою:

D=; люд/м2

де N – кількість людей, які  знаходяться на площі, люд.;

     F – площа, яку займає натовп, м2.

Кількість людей N, що можуть розміститися на певній площі, залежить від їхньої комплекції, виду одягу (зимовий чи літній), наявності сумок, рюкзаків, валіз тощо. В середньому вважають, що доросла людина в літньому одязі має площу горизонтальної проекції f=0,10 м2; в зимовому одязі – 0,125 м2; з дитиною на руках – 0,285 м2; з легким пакунком – 0,235 м2; дитина має площу горизонтальної проекції 0,04-0,06 м2.

Тоді формула для визначення щільності натовпу буде мати вигляд:

D=; м22

де f – площа горизонтальної проекції людини; м2/люд.

Наприклад, п’ятеро студентів у легкому одязі на 1 м2 території займають площу: 5*0,1/1 = 0,5 м22. Інша справа, чи комфортно їм знаходитися вп`ятьох на 1 м2? Та про це – пізніше.

Якщо склад людей у натовпі неоднорідний, то площі горизонтальних проекцій їх різні і формула набуває вигляду:

D=; м22.

Розміщення людей у натовпі випадкове і постійно змінюється у процесі руху. Однак завжди виділяється головна і замикаюча частина потоку, що складається з невеликої кількості людей, які рухаються з невеликою щільністю, а основна маса натовпу рухається компактно, займаючи середню частину потоку довжиною L.

          Приклад. Визначити щільність розміщення 100 дорослих людей в зимовому одязі на ділянці довжиною L=10 м і шириною b=2,5 м.

D== 0,5 м22;

або D=== 4 особи/м2 = 100/25 = 4.

          Дослідженнями встановлено, що щільність розміщення людей під час руху може змінюватися в широких межах: від величини, близької до нуля, і до 1,14-1,15 м22 (11-12 осіб/м2).

Яка ж ступінь свободи руху людей у натовпі відповідає різним значенням його щільності?

Дослідженнями встановлено, що при щільності до 0,05 м22 (0,5 люд/м2) людина має повну свободу руху як за напрямком, так і за бажаною швидкістю. При щільності 0,05-0,15 м22 (0,5-1,5 люд/м2) людина не може вільно змінювати напрямок свого руху і вимушена вже рахуватися зі  швидкістю руху оточуючих її людей. При щільності вище за 0,15 м22 людина починає відчувати, що їй заважають люди, які йдуть поруч. При подальшому збільшенні щільності зіткнення людей одне з одним частішають настільки, що практично люди починають рухатися суцільно, одним потоком.

При щільностях, що наближаються до 1 м22 (10 люд/м2) з’являється постійний силовий тиск людей один на одного, внаслідок чого змінюється форма горизонтальної проекції людини і вільний простір між людьми зникає.  При щільностях вище за 1 м22 люди так сильно стискають одне одного, що змінюється не лише форма, а й зменшується площа горизонтальної проекції (наприклад, у переповнених тролейбусах, автобусах).

При високих щільностях силовий вплив людей одне на одного настільки великий, що частина людей може не торкатися ногами землі і їх зносить загальним потоком людей, які рухаються. Щільності порядку 1,15 м22 (11-12 дорослих людей у легкому одязі на 1 м2 площі) слід вважати фізично граничними. При таких щільностях силовий вплив може досягати величин, які викликають серйозні фізичні пошкодження людського організму, і закінчуються смертельним наслідком.