Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 31

Контрольні питання

1.  Що називають ризиком при оцінці ступеню небезпеки?

2.  Як змінюється з часом надійність технічної системи?

3.  За якими критеріями оцінюють ступінь ризику?

4.  Як ви розумієте поняття „дерево рішень” технічної системи?

5.  Які існують методи визначення ризику, в чому їх відмінність?

6.  Поясніть концепцію прийнятного (допустимого) ризику.

7.  Наведіть приклади реалізації принципів зниження ризику.

Задачі

1. За статистикою ризик загинути в побуті для дорослого жителя Полтави протягом року становить Rдор.=1,43*10-3.Чи означає це, що серед кожної 1000 студентів виявляється 1 або 2 жертви протягом року?

2. Визначити індивідуальний ризик загибелі людини, якщо відома частота смертельних випадків за рік від авіакатастроф, вживання алкоголю, автокатастроф, паління: на 1 млн. населення 1 смертельний випадок трапляється:

ü в результаті авіакатастрофи - 1 раз на 50 років;

ü від вживання алкоголю – 1 раз на 4-5 днів;

ü від автокатастрофи – 1 раз на 2-3 дні;

ü від паління – кожні 2-3 години. 

Прийняти, що ці події незалежні одна від одної.

         3. На початок березня 2006 року в Полтаві налічувалось офіційно зареєстрованих 650 осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію. Проте фахівці стверджують, що реальна кількість ВІЛ-інфікованих принаймні у 5 разів більша. В основному це особи віком 20-29 років, що вступають в активне статеве життя.

Розрахуйте індивідуальний ризик для молоді, що проживає в Полтаві, (юнака і дівчини – окремо) наразитися на ВІЛ-інфікованого партнера при статевих контактах. Оцініть цей ризик якісно за шкалою ризиків (табл.1 лекції 2). В розрахунках прийняти, що кількість населення Полтави на початок 2004 року становила 305347 чол., з них 140744 чоловіки і 164603 жінки. Відсоток населення віком 20-29 років складає 15,7%. Серед інфікованих 63,9% складають чоловіки, решта – жінки.

4. Для даних задачі 2 побудувати дерево подій і визначити ризик загибелі людини через імовірність зворотної події.

Контрольні питання

1.  Чому неможливо досягти 100%-ї надійності роботи системи Л-М-С?

2.  Навіщо і для яких професій застосовують професійний добір кадрів?

3.  Наведіть приклади факторів, які посилюють піддатливість людини до небезпеки.

4.  Що таке стрес і з яких фаз він складається?

5.  Характерні моменти поведінки людини в НС.

6.  Чим зумовлюється психологічна надійність людини?

Модуль 3. Забезпечення безпечної життєдіяльності

Лекція 4. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності

1.  Мета і завдання ергономіки.

2.  Сумісність складових системи Л-М-С.

3.  Ергономічні вимоги до організації робочого місця.

4.  Ергономічні вимоги до режимів праці й відпочинку.

5.  Ергономічна безпека користувачів персональних комп’ютерів (ПК).

Література:

Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика. Учебник. М.: Логос, 2001. – 356 с. 

1.  Мета і завдання ергономіки

Ергономіка - наукова дисципліна, що комплексно вивчає трудову діяльність людини в системі Л-М-С з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту.  Людина (Л), машина (М) і середовище (С) розглядаються в середовищі як одне ціле, в якому ведуча роль належить людині.  Основним завданням ергономіки як науки є розробка методів урахування людських чинників при модернізації існуючої та створенні нової техніки і технології, а також вивчення закономірностей взаємодії людини з технікою – як на виробництві, так і в побуті.

Прикладами ергономічного проектування є:

сучасні комфортабельні салони автомобілів (згадаймо перші вітчизняні моделі авто – тісні, незручні, ручка перемикача передач – на рулі – „Победа”, „Волга”;

коляски для інвалідів;

конструювання офісних меблів;

конструювання побутової техніки: кухонні комбайни, міксери, кавомолки, пилососи, навіть унітази;

удосконалення клавіатури комп”ютерів тощо.