Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 46

Виявилось, що 60-80% міського шуму створює автотранспорт. Допустимі межі шуму в різних умовах – 35-45 дБ(А), а больовий поріг – 140 дБ(А). Головний біль виникає при 65 дБ(А), у разі постійного шуму – до 70 дБ(А) можливі порушення ендокринної та нервової систем; при 90 дБ(А)  порушується слух, а шум більше ніж 110 дБ(А) призводить до так званого шумового сп’яніння. В останньому випадку страждають тканини тіла і насамперед слуховий апарат. Гігієністи вважають верхньою допустимою межею шуму для лікарень 35 дБ(А), для квартир – 40 дБ(А), для стадіонів і вокзалів – 60 дБ(А). Нормою житлово-побутового шуму вважають 40 дБ(А) вдень і 30 дБ(А) – ввечері.

Дуже сильним джерелом шуму є електроакустична апаратура під час виступів рок-ансамблів. Лікарі встановили, що після таких концертів, якщо в залі для перших рядів генерувався шум до 120 дБ(А), а для останніх – до 110 дБ(А), то у 10% слухачів спостерігаються необоротні пошкодження внутрішнього вуха, а самі концерти переважно закінчуються масовим психозом, спалахами агресивності. При цьому реакція публіки визначається не емоціональним впливом музики, а фізіологічною дією звукового тиску високого рівня.

Боротьба з шумом ведеться у трьох напрямах:

·  в джерелі виникнення шуму і вібрацій;

·  на шляху його поширення;

·  впровадженням організаційних і обмежувальних заходів.

7.  Електромагнітне випромінювання у побуті

Біосфера Землі впродовж усієї еволюції знаходилась під впливом електромагнітного поля (ЕМП), так званого „фонового” випромінювання, викликаного природними факторами. В процесі індустріалізації людство додало до нього безліч нових джерел ЕМ-випромінювання, посиливши таким чином природний фон. Згадаємо, який вигляд має шкала електромагнітних коливань (див. рис....).

РИСУНОК: шкала ЕМ-хвиль

Одиниця частоти – герц (Гц), 1 Гц дорівнює 1 коливанню в секунду. Тож бачимо на шкалі величезний діапазон частот між гама-випромінюванням на правому фланзі і хвилями низької частоти на лівому. І це при тому, що це лише крайні позиції одного й того ж фізичного явища – електромагнітних коливань, які мають природне і техногенне походження. Таким чином, за образним висловом, все живе на Землі купається в електромагнітному морі, причому рівень впливу техногенного неіонізуючого ЕМ-випромінювання подекуди в сотні й тисячі разів перевищує природний рівень.

Штучно створені електромагнітні хвилі і поля в біосфері відіграють універсальну роль носіїв інформації. Вони поширюються в будь-якому середовищі – воді, повітрі, грунті та тканинах організму, мають максимальну швидкість розповсюдження, не залежать від погодних умов. На ЕМП реагують абсолютно всі біосистеми (в т.ч. і людина), але по різному, залежно від чутливості та ступеню впливу.

 В сучасному місті джерелом штучних ЕМП є радіо, телецентри, ретранслятори, засоби радіозв’язку різного призначення (в т.ч. і мобільні телефони), ЛЕП (особливо високовольтні), електротранспорт, різні електроенергетичні установки. Сучасні квартири оснащені холодильниками, телевізорами, відеомагнітофонами, музичними центрами, комп’ютерами, пилососами, мікрохвильовими печами та іншими приладами, що створюють ЕМП різної інтенсивності. А з мобільними телефонами людина не розстається ні вдома, ні на роботі, ні на вулиці.

Біологічна дія ЕМ-випромінювання кожного частотного діапазону відрізняється своєрідністю, але загалом можна сказати, що ЕМ-випромінювання впливає на функціонування організму в цілому, а також на окремі його системи (імунну, енкдокринну, кровотворну, серцево-судинну тощо) і органи ( шлунок, печінку, селезінку, в т.ч. органи відчуття – очі, вуха). При цьому в організмі можуть виникати серйозні „поломки”, гострі й хронічні захворювання.

ЕМП мають певну потужність, енергію і поширюються у вигляді електромагнітних хвиль. Ступінь впливу ЕМ-випромінювання на людину залежить від:

-  частоти ЕМ-хвиль (чим вище частота, тим сильніше вплив);

-  тривалості опромінення;

-  індивідуальних особливостей організму.