Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 33

Для успішного функціонування системи Л-М-С фахівці виділяють наступні види сумісності:

-  інформаційна;

-  біофізична;

-  енергетична;

-  просторово-антропометрична;

-  техніко-естетична.

Інформаційна сумісність має бути такою, що дозволяє людині і машині безпомилково приймати  і переробляти інформацію, що надходить одна від одної. Машина повинна розуміти людину, а людина – машину. Як переказати комп’ютеру, що ти від нього хочеш? Комп’ютер людської мови не розуміє. Людську мову треба перекласти на мову цифр, кодів. Для цього застосовують прийом кодування інформації, наприклад, двійкову систему кодуванняКрім цього, важливо і зворотне розуміння: що комп’ютер видає у відповідь? Тому інформаційні потоки 1-2 мають відповідати психофізіологічним можливостям людини і технічним можливостям машини.

Біофізична сумісність має на меті створення такого середовища взаємодії Л і М, яке не завдає шкоди людині (електромагнітне, іонізуюче випромінювання тощо) і забезпечує в роботі з машиною високу працездатність людини і нормальний фізіологічний стан.

Енергетична сумісність полягає в розробці таких органів управління машиною, які відповідали б силовим і енергетичним можливостям людини. Для приведення в дію сенсомоторних пристроїв потрібні певні зусилля, що прикладаються до важелів, тумблерів, кнопок, перемикачів тощо. Однак фізичні можливості людини обмежені. Отже, зусилля не повинні бути як занадто великими (людина буде швидко втомлюватися), так і занадто малими (людина не відчуватиме опору важелів). (На перших механічних друкарських машинах друкувати було важко. Потім з’явилися механічні машини, і лише через тривалий час – клавіатура комп’ютерів). 

Просторово-антропологічна сумісність передбачає врахування розмірів тіла людини і її окремих параметрів, можливість огляду елементів, складових частин агрегату, приладу для проведення профілактичних і ремонтних робіт (викрутити гвинт, зняти кришку, замінити деталь в телевізорі тощо). Ця сумісність передбачає також і можливість зміни положення (пози) людини в процесі роботи.

Техніко-естетична сумісність полягає у прагненні досягти задоволення від користування, спілкування з машиною, від процесу праці. Нам приємно, наприклад, працювати в зручно обладнаному кабінеті, знаходитися в комфортному салоні автомобіля, користуватися досконало виконаними приладами. Для вирішення цих ергономічних завдань залучаються дизайнери, художники, архітектори.

Не слід забувати, що спілкування людини Л з машиною М здійснюється через фізичне середовище С. Показники цього середовища на виробництві в цеху, в приміщенні кабінету, офісу, в побутових  умовах, в кабіні літака, трактора тощо (освітленість,  хімічний склад повітря, атмосферний тиск, шум тощо) повинні бути узгоджені з психофізіологічними особливостями людини. Тільки тоді можна розраховувати на високу ефективність і безпечність життєдіяльності при одночасному збереженні здоров’я людини.

Важливим є навіть колір стін приміщення, в якому знаходяться люди. Існують теплі гами кольорів і холодні. Яким кольором треба облаштовувати спальню молодожонів? А палати для хворих у лікарнях? Психологи стверджують, що перемозі помаранчевої революції слід завдячувати саме вдало вибраному іміджмейкерами кольору жовтогарячому, теплому, на відміну від холодного синьо-білого януковського.

Прослідкуємо вплив температури середовища на продуктивність праці.

А ось як впливає шум на кількість помилок оператора.

Як бачимо, існує привикання до шуму на протязі 20-30 хвилин, але кількість помилок при цьому набагато більше. Отже, сумнівна доречність роботи деяких студентів під музику з наушниками на голові. 

3.  Ергономічні вимоги до організації робочого місця

В системі Л-М-С завжди присутні три складових елементи: предмет діяльності, засоби діяльності і суб’єкт діяльності. Найменшою цільною одиницею, де присутні вказані елементи, е місце праці, або робоче місце.