Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 63

Ø   НС об’єктового рівня – це НС, яка розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті, і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

За характером походження подій, котрі зумовлюють виникнення НС, Положення визначає 4 класи НС:

–  НС техногенного характеру( це транспортні аварії, пожежі, вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування будівель і споруд, аварії на інженерних мережах, греблях тощо)

–  НС природного характеру(ценебезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських тварин, рослин: епідемія, епізоотія, епіфітотія).

–  НС соціально-політичного характеру (це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційногоспрямування: здійснення (або загроза) терористичного акту, збройний напад, захоплення заручників, викрадення (спроба) чи знищення суден, екіпажу авіалайнерів, встановлення вибухових пристроїв, виявлення застарілих боєприпасів тощо).

–  НС воєнного характеру (це ситуації, пов’язані з наслідками застосування сучасної зброї, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування будівель, споруд, АЕС, складів, сховищ токсичних і радіоактивних відходів тощо).

Створений спеціальний класифікатор НС. В ньому всі НС кодуються (шифруються) таким чином: 5 цифр вказують на клас, групу та вид НС. Перша літера - на рівень НС (О­ ­­­­­­­­­­­­- ­­­­­об’єктовий, М ­­– місцевий, Р – регіональний, Д- державний).

Наприклад, аварії на комунальних газопроводах шифруються так:

М. 10 80 4

 
 


                Рівень -                                                                    Вид -

                (місцевий)                                                                                                                   (газопроводи)

                       Клас -                                                                    Група -

                       (техногенного                                                      (аварії на системах

                       характеру)                                                           життєзабезпечення)

НС природного характеру, наприклад, налипання мокрого снігу, шифрується так:

 


                              характеру)

Овал:  2.Тероризм як  вид НС

Наприкінці ХХ ст. проблема тероризму набула особливого значення. Поняття тероризм і катастрофа зійшлися, як ніколи близько. На відміну від України  проблему тероризму (особливо ядерного) країни заходу усвідомили ще в 70-х роках. На той час у цих країнах склалася ефективна, багаторівнева система захисту ядерних об’єктів і матеріалів. Наша країна, де до початку 90-х років проявів тероризму практично не було, роботу в цьому напрямі тільки-но починає.

Тероризм став багатоликим за своїм характером. Він здійснюється не тільки екстремістськими організаціями і злочинцями-одинаками, а й у ряді тоталітарних держав – їхніми спецслужбами. Найзагрозливіший – міжнародний тероризм, стрімке зростання якого завдало страждань, призвело до загибелі багатьох тисяч людей.

До найвідоміших міжнародних терористичних організацій слід віднести “Ірландську республіканську армію”, “Червоні бригади”, “Аум Сінріке”, “Хамас”, а також “Світовий фронт джихаду”, створений афганським мільярдером Хусама бен Ладеном.

               Приклади великомасштабних терористичних актів із застосуванням отруйних речовин:

M  – Японія, м. Міцумото, 1994р. – ОР-зарін: 7 чоловік загинуло і 144 дістали ураження різного ступеню;