Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 45

·  вода, що надходить в дім – 5%;

·  природний газ – 4%.

У США  при продажу будинків або здачі їх в оренду висновок про концентрацію радону в приміщенні обов’язковий. У нас поки що такої вимоги немає, хоча покупець квартири, звичайно, може пересвідчитися в радіаційній безпеці будівлі, запросивши спеціаліста. Цікаво, що нормативи максимально допустимих рівнів радону в різних країнах різні. В США, наприклад, це 40 Бк/м3,  в Україні – 50 Бк/м3, а в Швеції – 100 Бк/м3. Це залежить від того, наскільки реально в тій чи іншій місцевості знизити концентрацію радону в приміщеннях.

І ще одне: на курців радон діє в кілька (до 10) разів сильніше, ніж на тих, хто не палить. Кинувши палити, можна в 10 разів зменшити небезпеку, пов’язану з радоном.

6. Побутове шумове забруднення

Психологічний дискомфорт, який часто відзначається в урбанізованому середовищі, можуть створювати міський шум і вібрація.

Розглянемо, чому вібрації можуть спричинити хворобливі процеси в організмі та змінити психофізіологічний стан людини.

В організмі людини спостерігаються різні коливання. Наприклад, дихальні рухи грудної клітини, пульсові коливання стінок судин, коливання температури тіла впродовж доби тощо. При цьому кожен орган тіла має власну частоту коливань і забезпечує нормальний функціональний стан людини. У випадку, якщо який-небудь орган опиняється в умовах резонансних коливань, можуть виникнути збої, котрі виводять організм із рівноваги. Найнебезпечнішою вважають частоту вібрацій у діапазоні 6-9 Гц, оскільки вона співпадає з власною частотою коливань внутрішніх органів. При цьому можливе їх внутрішнє переміщення і механічне пошкодження.

Резонансна частота ЦНС приблизно 250 Гц, для голови вона дорівнює 20Гц, а для серця, черевної порожнини, грудної клітки – близько 5 Гц; в стані спокою люди мають частоту від 3 до 8 Гц.

Слухове сприйняття людини є могутньою сигнальною системою, другою за значенням після зорової. Як звук сприймаються коливання середовища з частотою від 16 до 20000 Гц. Хвилі з частотою від 0 до 16 Гц належать до інфразвуку і людина їх не чує. Джерелами таких хвиль можуть бути вибухи, грозові розряди, вітер, вібрації і струси повітря із самих різних причин та багато інших джерел. Оскільки інфразвук має мале поглинання в різних середовищах, то він може поширюватися на великі відстані і впливати на людину як у водному середовищі, так і у верхніх шарах атмосфери.

Чим більше енергія інфразвуку, тим небезпечніша його дія на мозок і нервову систему людини. Частіше за все джерелом інфразвуку є транспорт: літаки, теплоходи, потяги, трамваї, автомобілі. Наприклад, резонансні вібрації автомобілів мають максимальне значення в діапазоні 1,5-3,5 Гц, вантажних автомобілів і тракторів на гумових шинах – 2-6 Гц. На виробництві джерелом резонансу може бути різне важке устаткування,  молоти, вібраційне устаткування, інструменти. У квартирах це може бути вібрації водопровідних труб.

Захиститися від інфразвуку дуже складно, оскільки він вільно проникає крізь слуховий апарат, м’які та кісткові тканини. До того ж положення тіла, місце і площа контакту з інфразвуковими хвилями визначають їхню дію ураження.

Окрім вібрацій на людину негативно впливає шум. Шум являє собою безладне поєднання різних за частотою і силою (інтенсивністю) звуків. Для енергетичної характеристики звукових хвиль розглядають рівень їхньої інтенсивності, який вимірюється в децибелах (дБ). Шкідливість дії шуму залежить від його характеру, рівня інтенсивності, частотного складу, тривалості дії та індивідуальної чутливості до нього.

На практиці для характеристики шуму розглядають середнє значення рівня інтенсивності в децибелах – дБ(А). Про шум є такі дані:

·  сільська місцевість – 30 дБ(А);

·  міська вулиця з рухом транспорту – 70-80 дБ(А);

·  відбійний молоток – 90 дБ(А);

·  оркестр рок-музики – до 115 дБ(А);

·  реактивний літак на відстані 25 м – 140 дБ(А).