Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 7

Природні джерела небезпек – це природні об’єкти, явища природи, стихійні лиха, які  можуть завдати шкоду людині, або становлять загрозу для її життя чи здоров’я (землетруси, зсуви ґрунту, повені, урагани, зливи). Сюди ж слід віднести небезпечних рослин, комах, мікроорганізми, що викликають епідемії, епізоотії, епіфітотії.

Техногенні джерела небезпеки – виникають як результат діяльності людини (промислові процеси, що супроводжуються підвищеною температурою, тиском, з використанням електричної енергії, електромагнітні поля, іонізаційне випромінювання тощо).

До техногенних небезпек можна віднести створення у військових лабораторіях бактерій для біологічної зброї, а також клонування організмів – створення живих істот методами генної інженерії. Такою небезпекою можна вважати і виведену людьми породу собак – бультер’єра, яка небезпечна не лише для чужих людей, а й для господаря собаки.

До соціальних джерел небезпек відносять небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем населення (пияцтво, алкоголізм, проституція, наркоманія) а також кримінальні небезпеки: крадіжки, шахрайство, шантаж тощо. До соціальних (соціально-політичних) небезпек відносять страйки, мітинги, конфлікти на міжнаціональному, релігійному грунті , захоплення заручників, політичний тероризм тощо.

Комбіновані небезпеки можуть бути:

1)  природно-техногенними (смог, кислотні дощі, ерозія ґрунтів, зсуви ґрунту, спричинені діяльністю людини);

2)  природно-соціальними (масові інфекційні захворювання – епідемії, СНІД, венеричні захворювання тощо);

3)  соціально-техногенні (професійні захворювання і професійні травми, психічні відхилення та захворювання, викликані впливом на свідомість і підсвідомість людей ЗМІ, релігійних сект, комп’ютерних ігор тощо).

Контрольні питання

1.  Мета і завдання дисципліни БЖД.

2.  Аксіома потенційної небезпеки.

3.  Назвіть напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності.

4.  Що таке індекс людського розвитку і з чого він складається?

5.  Як розуміти зміст поняття „небезпека”?

6.  Що може становити небезпеку для людини?

7.  Назвіть умови реалізації небезпек.

8.  Чим зумовлений поділ несприятливих факторів на уражаючі, небезпечні та шкідливі?

9.  Дайте визначення поняттю ГДР (ГДК).

10. Які загальні принципи захисту від небезпек?

11. Наведіть приклади небезпек за походженням.

12. Поясніть модель життєдіяльності людини.

13. Чим зумовлений негативний стан з безпекою громадян України?

Модуль 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності

Лекція 2. Ризик як оцінка небезпеки

1.  Кількісна оцінка ризику.

2.  Ризик, пов’язаний зі старінням системи.

3.  Імовірнісний аналіз безпеки.

4.  Методи оцінки імовірності небажаної події.

5.  Концепція прийнятного (допустимого) ризику.

6.  Управління ризиками.

1.  Кількісна оцінка ризику

З аксіоми про потенційну небезпеку випливає, що забезпечити 100%-ї гарантії безпеки неможливо в жодному виді діяльності. Тому поняття безпека має відносний характер. Кожен розуміє безпеку по-своєму: канатоходець в цирку, монтажник-висотник вважають себе у безпеці, коли  мають страхувальний пояс і пристебнуті ним за трос. Бо це їх робота. А для нас такий ступінь захисту, такий рівень безпеки, очевидно, буде замалим.

В цьому сенсі безпеку можна розуміти як прийнятний рівень ризику.

В ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни і визначення основних понять» сказано, що „безпека – це стан захищеності особи від ризику зазнати шкоди”.

Як же розуміти термін «ризик»?

Формування поняття ризику має давню історію. Вважають, що термін „ризик” з’явився на межі середніх віків і Нового часу. Цим словом іспанські мореплавці називали підводну скелю (очевидно рифи), а португальці – прямовисну скелю, що височить над водою, розуміючи під цим небезпеку, котра загрожувала їхнім кораблям.