Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 40

Стандартизація – це встановлення стандарту, тобто нормативно-технічного документу, котрий регламентує комплекс норм, вимог і правил до предмету стандартизації. Стандартизації підлягає не лише конкретна продукція, а також самі норми, вимоги, методи, навіть терміни і позначення, котрі мають перспективу багатократного застосування й використання в науці, техніці й виробництві. Наприклад спосіб вимірювання вологості зерна, терміни і визначення в системі охорони праці тощо.

Сертифікація – це процедура, яка проводиться з метою підтвердження відповідності виробу чи послуги певним стандартам чи технічним вимогам. Після успішного проведення такої процедури на товари (послуги) видається сертифікат відповідності. Таким чином, сертифікат надає споживачу гарантію того, що продукція (товар, послуга) відповідає стандарту чи певним вимогам. Споживач може не знати, якому стандарту має відповідати продукт, котрий хоче придбати, це справа професіоналів. Але якщо вас справді турбує безпечність і якість цього продукту, слід поцікавитися про наявність сертифікату відповідності. 

Таким чином сертифікація продукції здійснюється з метою:

§  попередження реалізації небезпечної продукції;

§  сприяння споживачам у компетентному виборі якісної продукції.

Обов`язковій сертифікації в Україні підлягають: продукція харчування та продовольча сировина, товари легкої промисловості, побутова радіоелектронна апаратура, електричні побутові пристрої, посуд, медична техніка, миючі засоби, дитячі іграшки та багато іншої продукції.

3. Маркування товарів

Сертифікат відповідності видається лише на партію товару при оптовій закупці. Якщо споживач купляє продукцію не оптом а вроздріб, оцінити якість товару можна за його маркуванням.

Розрізняють такі види споживацького маркування: товарне; транспортне; попереджуюче. Розглянемо лише товарне маркування.

Товарне маркування – це маркування безпосередньо на товарі, яке інформує споживача про виробника і показники якості продукції.

До товарного маркування відносять маркування продукції товарними знаками, знаками відповідності та знаками екологічної безпеки.

Товарний знак – це позначення на товарі (чи упаковці) промисловими і торговими підприємствами для індивідуалізації товару і його виробника (продавця). Товарні знаки можуть бути: словесними (сполучення окремих букв, цифр, прізвище), зображувальними (рисунки, графічні символи, сполучення кольорів), об’ємними (форма виробу чи упаковка) тощо. Товарний знак є одним з об’єктів промислової власності. Він виконує функції гарантії якості товару, його реклами і широко застосовується у внутрішній та міжнародній торгівлі.

Маркування зареєстрованого товарного знака літерою R у колі (Registered) або літерами ТМ (Trade Mark), вказує на те, що застосована позначка є зареєстрованим знаком.

Знаки відповідності вказують на відповідність товару тому чи іншому стандарту, вимогам сертифікаційних організацій тощо. Їх також називають знаками якості. Ці знаки бувають національними, міжнародними, галузевими. Свої знаки відповідності мають майже всі промислово розвинені країни, а також багато міжнародних організацій і компаній.

Використання знаків відповідності в кожній державі регулюється спеціальними законодавчими актами. Нижче наведені зображення і опис найпоширеніших знаків відповідності.


Національний знак відповідності


Знак Держстандарту Російської Федерації

С€      СЕ-mark


GS-mark

Національний знак відповідності – український знак якості. Він ставиться на всіх товарах або упаковці товарів, що пройшли обов’язкову державну сертифікацію.

Знак Держстандарту Росії – наноситься на продукцію, що підлягає обов’язковій державній сертифікації в Росії.

СЕ-mark – позначення відповідності стандартам якості і безпеки Євросоюзу. Знак ставиться виробником як декларацію того, що продукт відповідає вимогам Директив ЄС і може продаватися на території Євросоюзу. (Абревіатура СЕ відповідає англійському «European Conformity» - в дослівному перекладі – «європейська відповідність»).