Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 67

Полтавська область не є винятком для виникнення подiбних небезпек. Так, 1996 року в Чорнухинському районi мали мiсце карстові явища. В урочищах Рябкове та Пазюкiвщина утворилися провалля землi, а в урочищi Березовиця осипався чималий шмат грунту на схилi балки. Але найнебезпечнішим став провал в урочищi Рябкове. Його площа — 0,1 гектара, а глибина — близько 20 метрiв. Житловi споруди с. Бондарiв, що розташованi поблизу провалля, опинилися всього за 300 метрiв вiд нього.

Абразія

На територii Глобинського району, в районi смт Градизьк з 1993 року має мiсце абразія -  розмив береговоi смуги загальною довжиною до 22 км. Такi руйнiвнi процеси виникають внаслідок великоi хвилi у Кременчуцькому водосховищi.

У небезпечнiй зонi впливу цього розмивання знаходяться житловi будинки приватного сектора  смт Градизьк, а також опори лiнiй електромереж 110 кв „Градизьк — Недогарки”.Укрiплено 932 м берегової смуги.

В смт. Шишаки спостерiгаються пiдмивання i обвали лiвого берегу р. Псьол довжиною 500 м.

Метеорологічні стихійні явища

Для Полтавщини характернi такi метеорологiчнi процеси i явища:

-сильний вiтер із швидкістю понад 15 м/сек (27 днiв на рiк);

-сильний дощ, коли випадає 50 мм опадiв за добу (2-4 випадки на рiк по областi);

-сильнi хуртовини (5 днiв на рiк);

- сильнi снiгопади (1 раз на 4 роки);

- сильнi тумани з видимiстю менше 100 м (1 раз на 2-3 роки);

- сильнi ожеледi (1 раз на 5 рокiв);

- сильнi морози з температурою -25°С i нижче (1 раз на 2 роки) та

      -30°С i нижче (1 раз на 10 рокiв);

- сильна спека з абсолютним максимумом +35°С i вище (1 раз на 2-3 роки).

Підтоплення

Для Полтавської областi найбiльшу загрозу являють пiдтоплення — пiдйом рiвня грунтових вод i затоплення фундаментiв, пiдвалiв, пiдземних комунiкацiй при розливi малих річок (Псел, Ворскла, Сула, Орiль та iншi)  в перiод весняної повенi, танення снiгу, значних дощових опадах та випадках витоку води з водопровiдних комунiкацiй.

Так, наприклад, в сiчнi 1998 року в найбiльш понижених мiсцях рельефу мiсцевостi (м. Полтава, Ромодан, Миргород, Миргородський район, Велико-Багачанський район) виникло накопичення поверхневих вод, що призвело до пiднятгя рiвня грунтових вод на 0,3-0,7 м. Локальнi пiдтоплення погребiв i пiдвалiв охопили 350 приватних садиб.

Згiдно прогнозу при iнтенсивному розвитку весняноi повенi може бути пiдтоплено близько 2500 квадратних кiлометрiв площi, що складає 8,6 вiдсотка загальної територi областi. Всього у зоні можливого пiдтоплення знаходиться понад 260 населених пунктiв, в яких за розрахунками, підлягає тимчасовому вiдселенню бiльше 38 тисяч осіб. Це в першу чергу та мiсцевiсть, що розташована у басейнах рiк Ворскла, Псел, Сула, а також поблизу притоків цих рiчок: Коломак, Хорол, Удай, Орiль.

Найбiльш складна обстановка може виникнути:

- в Хорольському районi, де в зону часткового пiдтоплення потрапляє 10 населених пунктiв, пiдлягає вiдселенню понад 650 осіб;

- в Миргородському районi, де в зону пiдтоплення потрапляє 22 населених пункти, пiдлягає відселенню близько 1130 осіб;

-в Гадяцькому районi, де в зону пiдтоплення потрапляє 19 населених пунктiв, пiдлягає вiдселенню близько 1470 осіб;

-мiста Полтава та Миргород, в яких пiдлягає вiдселенню вiдповiдно 15923 та 1279 осіб.

Гідродинамічна небезпека

Частина територiї Полтавськоi областi може бути затоплена в результатi руйнування греблі Кременчуцького водосховища. Об’єм водосховища 13.5 куб. км води. Площа зони катастрофiчного затопления може досягти 1200 км2 з населенням 215 тисяч осіб (м. Кременчук, Комсомольськ, Кременчуцький, Козельщинський, Кобеляцький райони).

В зону затоплення потрапляють 70 населених пунктiв, 572 км2 орних земель, 27 колективних сiльськогосподарських пiдприємств, 10 лiкарень, 57 шкiл, 83 дитячих садка, 222 км ЛЕП, 214 км лiнiй електрозв’язку.

Характерним для катастрофiчного затоплення є значна швидкiсть руху хвилi прориву –3-25 км/год. Затоплення на рiвнинi, як правило, вiдбувається за 15-30 хвилин шаром води вiд 0,5 до 10 м.