Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 20

Як показали дослідження американських психологів, людина може без помітної шкоди для свого здоров’я витримати лише певну кількість стресів – хто більше, хто менше. У кожного свій рівень стресостійкості, перевищивши який, людина набуває гострі, хронічні соматичні і нервові захворювання, аж до смертельного наслідку.

Люди, які врятувалися в екстремальній ситуації, довгий час зазнають тих чи інших патологічних змін у психічній сфері (т.зв. посттравматичний синдром). Наприклад, у людей, що пережили травми під час аварій зустрічаються: депресивні стани, психогенний ступор (загальмованість), психомоторне збудження, бред, галюцинації, кошмари уві сні тощо. Для зняття подібних психічних порушень потрібна допомога лікаря-психотерапевта, психолога.

Таким чином, підсумовуючи дану тему, можна сказати, що людський фактор має значний вплив на нашу життєдіяльність, на поведінку конкретних осіб, на процес прийняття рішень щодо безпеки людей і довкілля. Тож з метою зниження ризику проявлення людського фактору необхідно проводити:

ü профілактичні запобіжні заходи, які зводять до мінімуму імовірність виникнення надзвичайної, аварійної ситуації;

ü ергономічну оптимізацію обладнання і робочого місця працюючого;

ü професійний відбір на відповідальні посади;

ü періодичну профілактику перевтомлення, зорової, психоемоційної напруги, монотонії в роботі;

ü удосконалення структури особистості (підвищення професійної компетентності, проведення тренувальних занять з поведінки в аварійних ситуаціях, аутотренінг, самовдосконалення, тренування пам’яті, уваги тощо).

5. Роль біоритмів у проблемі людського чинника

Ідея трьох ритмів була реалізована наприкінці 60-х років минулого століття японською транспортною фірмою „Омі рейлвей компані” а також в 70-ті роки в нашій країні: на шахтах „Краснолиманська” і „Східна” Донбасу, на Дніпропетровському металургійному заводі, в Калінінградському морському порту, на автопідприємствах Грузії та ін. У всіх випадках використання цього методу було відмічено зниження рівня травматизму.

Пізніше, дослідженнями деяких авторів ця теорія спростовувалася і її успіх пояснювався лише психологічним впливом: попередження, нагадування про можливість нещасного випадку перешкоджали адаптації працюючих до небезпеки.

6. Психологія натовпу

Натовп — скупчення великої кількості людей. Це скупчення людей може бути на вулиці, у громадських місцях. При великому скупченні людей (футбол, концерт популярної рок-групи, мітинг, акція протесту) може виникнути надзвичайна ситуація соціально-політичного характеру.

Психологія і класифікація натовпу

Зважаючи на характер утворення і мету, розрізняють чотири різновиди натовпу.

1. Випадковий натовп — доволі велика група людей, чию увагу привернула яка-небудь подія, наприклад, дорожньо-транспортна пригода (аварія).

2. Експресивний (лат. expressio— виражати) натовп утворюється  із людей, об'єднаних бажанням разом виявити свої почуття — радість, горе, протест, солідарність. Експресивний натовп можна побачити на весіллі або похоронах, на мітингах, маніфестаціях.

3.Конвенційний (лат. conventio— угода, договір, домовленість) натовп – це учасники масових розваг (дискотеки, футбол).

3. Діючий натовп розподіляється на агресивний, панічний, корисливий, повстанський. Прикладом дій агресивного натовпу може бути самосуд розгніваної групи над пійманим на гарячому злодієм, панічного — масова втеча людей раптових надзвичайних подій. Дії корисливого натовпу завжди спрямовані на захоплення якихось цінностей або благ. Повстанським називають натовп, дії якого зумовлені справедливим гнівом проти влади.

Загальні риси натовпу:  

1. Натовп — це завжди велика група людей.

2. Ця група існує протягом короткого часу і тому не встигає розділитися за симпатіями, інтересами і виконуваними функ­ціями.