Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 38

8.  В кінці кожної години роботи необхідно робити п’ятихвилинну перерву, а через дві години – 15-хвилинну перерву, виключати монітор і покидати робоче місце.

Контрольні запитання:

1.  Що вивчає ергономіка?

2.  В чому полягає ергономічна сумісність людини з машиною?

3.  Назвіть основні складові робочого місця.

4.  В чому полягає організація робочого місця працівника?

5.  Що називають моторним полем працівника?

6.  Як визначається межі моторного поля?

7.  Які принципи закладені у призначені режимів праці й відпочинку працівників?

8.  Що таке емісійні та візуальні параметри ПК?

9.  Які вимоги висуваються до обладнання приміщень під комп’ютерні класи?

10. Який режим праці й відпочинку має бути при роботі з комп’ютером?

Практичне  завдання

Запроектувати робоче місце користувача ПК в заданому  приміщенні за умов дотримання норм ергономічної безпеки.

Розміри приміщення:

·  6х6 м.;

·  6х9 м.;

·  6х12 м.

Висота приміщення 3 м.

Визначити:

1.  Максимально можливу кількість робочих місць користувачів ПК.

2.  Накреслити в масштабі 1:100 план приміщення.

3.  Розмістити на плані приміщення робочі місця користувачів ПК, враховуючі розміри стола 0,9х1,2 м і стільця 0,45х0,45 м. Умовним позначенням показати монітор і нормативні відстані за ДСанПіН.

Модуль 3. Забезпечення безпечної життєдіяльності

Лекція 5. Безпека повсякденної діяльності і побуту

1.  Піраміда базисних потреб людини.

2.  Якість як категорія безпеки.

3.  Маркування товарів.

4.  Якість житла українських громадян.

5.  Радіаційне забруднення: радон в повітрі приміщень.

6.  Побутове шумове забруднення.

7.  Електромагнітне випромінювання у побуті.

1.  Піраміда базисних потреб людини

Кожна людина, що живе на землі, для  забезпечення і підтримки нормальної життєдіяльності потребує певних матеріальних і нематеріальних благ, або, іншими словами, відчуває у чомусь потребу. Економісти визначають, що потреба – це відчуття людиною нестачі чого-небудь. Потреби людей багатогранні і складні. Життєдіяльність людини пов`язана перш за все у задоволенні первинних, найголовніших потреб: облаштуванні житла, у забезпеченні продуктами харчування для себе і своєї сім`ї, пошуку матеріальних засобів для існування, сексуальному задоволенні тощо. Багато потреб мають біологічну природу, виникають при певному фізіологічному стані організму: голоді, спразі, дискомфорті тощо.

Проте існують й інші потреби, які мають психогенну природу і є результатом певних станів психологічної напруги, таких, наприклад, як потреба людини у визнанні або духовній близькості, потреба у задоволенні власних амбіцій або комплексів, які до речі,  часто можуть існувати не в явній, а прихованій формі. Більшість потреб не вимагають негайного задоволення, і стають мотивом цілеспрямованої поведінки лише  тоді, коли потреба досягає певного рівня, змушує людину діяти, а її задоволення знімає фізіологічну чи психологічну напругу.

Великий психолог у сфері людських стосунків Дейл Карнегі стверджував [1], що майже всі нормальні здорові люди хочуть: 1. Здоров`я і безпеки. 2. Їжі. 3. Сну. 4. Грошей і того, що на них можна придбати. 5. Впевненості у своєму майбутньому. 6. Сексуального задоволення. 7. Благополуччя для своїх дітей. 8. Почуття своєї значимості.

Як бачимо, на перше місце Д.Карнегі поставив відчуття безпеки, на останнє – задоволення амбітних інтересів. Не менш відомий психолог, колишній київський емігрант,  Абрахам Маслоу (1908-1970, викладач школи наук поведінки людини  (Великобританія) всі людські потреби звів у так звану «ієрархічну піраміду базисних потреб», яка отримала міжнародне визнання.

Ієрархія – з грецької означає розташування частин або елементів цілого в певному порядку від нижчого до вищого.