Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 31

Так для ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» для здійснення збутової діяльності на засадах логістики пріорітетним є використання непрямих каналів збуту з використанням оптових посередників і дистриб’юторів, при чому подальша розробка каналів повинна бути спрямована на його розширення, тобто використання більшої кількості посередників одного рівня.

Як відомо, підприємство має власну збутову мережу, утримання якої є найбільш витратною. Проте повністю відмовитись від прямого каналу збуту неможливо, так як фірмові магазини і кіоски забезпечують найбільш швидкий грошовий обіг, а також надає потужну базу для маркетингових досліджень та експериментів з боку розширення асортименту продукції, введення нових позицій тощо.

Пріорітетним для самого підприємства також є переоснащення автоматизованих ситем управління збутом шляхом побудови DRP і DRM систем, які б значно пришвидшували ряд логістичних процесів, включаючи встановлення та підтримання довгострокових взаємовигідних відносин з дистриб’юторами.


Список використаної літератури

 1. Christopher M. Logistyka i zarzadzanie taricuchem poda£y. - Krakow: Wydaw. PSB, 1998.-273 с
 2. Coyle J., Bardi E., Langley C. Zarzadzanie logistyczne. - Warszawa: PWE, 2002. - 734s
 3. Fordertechnik, 1988, 57, № 7-8
 4. La Lohde B.J., Lambert D.M. A Comparative Profile of the United States and Canadian Distribution Managers. IjoPD, 7, 1976, 5, s. 264-274
 5. Laplaze M., Meunier J., Weil J. Logistique d'entreprises et politique commerciale de la SNCF. Revue generale des chemis de fer, 1984, № 11
 6. Галаганов В.А. Логистика: учебник. – М.: Форум: ИНФА-М, 2007. – 272 с
 7. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учеб. Пособие. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФА-М, 2008. – 455 с.
 8. Крикаєвський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг. Курс лецій – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2004. – 471с
 9. Материально-техническое снабжение, 1990, № 1, C. 63
 10.  Прохоров В.М. Логистика: учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008 – 183 с.
 11. Внедрение Qguar WMS Pro [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://highlevel.by/ru/news/news-it/155--qguar-wms
 12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html
 13. Інфраструктура товарного ринку - Шубін О.О. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/infrastruktura_tovarnogo_rinku_-_shubin_oo
 14. Каталог торговых предприятий Украины – Торговая группа «Target» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rada.com.ua/rus/catalog/25502/
 15. Кислий В.М., Біловудська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. – Логістика: теорія та практика. Навчальний посібник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_317.html
 16. Ксения ЧП – Eda B2B [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edab2b.com/enterprises/15420/
 17. Логістика – загальні засади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fsoler.com/osnovi-logstiki-alternativne-dzherelo/
 18. Логістика - Тридід О.М. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/logistika_-_tridid_om
 19. Офіційний сайт компанії ХБФ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://biscuit.com.ua
 20. Официальный сайт SITRADE [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://si-trade.com.ua/news/sitrade_rasshiryaet_gorizonty/
 21. Перспективы развития пищевой отрасли в Украине [Електронний ресурс] / В. Заяц. – / Електрон. журнал. - 2011. – Режим доступу:http://ibcontacts.com.ua/ru/perspectivy_food_in_ukrane/
 22. Рынок мучных кондитерских изделий Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pro-сonsulting.com.ua/news_company/2011/05/05/obzor_rynka_muchnyh__37403.html
 23. Стоимость топлива на заправках Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vseazs.com/#